بررسی عوامل گرایش نوجوانان به بزهکاری و راهکارهای پیشگیری از آن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 33

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EGHAN-6-23_001

تاریخ نمایه سازی: 1 اردیبهشت 1403

Abstract:

گرایش کودکان و نوجوانان به بزه حاصل عوامل متعددی در سطح فرد، خانواده، مدرسه و جامعه است. در ابتدا اینطور به نظر می رسد که اغلب کودکان و نوجوانانی که به بزهکاری گرایش پیدا می کنند شرایط بسیار دشواری را در خانواده تجربه کرده اند. آنها معمولا خشمگین، نا امید، افسرده، مضطرب و بی پناه هستند. احساس نا امنی می کنند و تحت فشارهایی قرار می گیرند که از حد تحمل آنها فراتر می رود و در نتیجه برای یافتن شرایط بهتر، از خانواده دوری می جویند و ممکن است به فرد یا افراد ناموجه دیگری پناه ببرند که این خود زمینه انحطاط و گرایش به بزه را فراهم مینماید. در این مقاله تلاش شده حوزه بهداشت روانی، عوامل خطر، عوامل حمایتی و... و پیامدهای سوء رفتار با کودکان که در سنین بعد منجر به گرایش به بزهکاری می شوند مورد بررسی قرار گیرد.

Authors

حسین یار احمدی

نویسنده مسئول

محمدرضا تقوی

دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی قم، ایران