مسئولیت پذیری اجتماعی از منظر قرآن کریم

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 10 Page And PDF and WORD Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HEPCONF02_257

تاریخ نمایه سازی: 2 اردیبهشت 1403

Abstract:

مسئولیت پذیری اجتماعی چهارچوبی اخلاقی برای هر فرد یا سازمان است تا با حساسیت در مورد مسایل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و محیط زیستی رفتار نماید. در جهت ایجاد تاثیری مثبت در توسعه پایدار یک جامعه ، لازم است افراد ، سازمان ها و دولت کوشش و سعی خود را بر انجام مسئولیت اجتماعی خود بگذارند . مسئولیت پذیری از آموزه های مهم ادیان الهی به ویژه دین اسلام است و دامنه آن در اسلام حوزه وسیعی را شامل می شود. یک انسان مسلمان، در قبال خدا، خود، جامعه و محیط زیست مسئول معرفی شده است . پژوهش حاضر با هدف بررسی مسئولیت پذیری اجتماعی از منظر قرآن کریم و به روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است . یافته های پژوهش حاکی از آن است که مسئله مسئولیت پذیری در قرآن با توجه به اهمیتی که اسلام برای این مسئله قائل است مطرح می باشد و ریشه این مسئولیت پذیری و وظیفه شناسی افراد ناشی از اعتقادات و باورهای افراد بوده به صورتی که پایبندی بیشتر افراد در صورت اعتقاد بیشتر و عمیق تر آنان خواهد بود .

Authors

خدیجه یاری

کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی