اصول ادب و کاربرد آنها در مذاکرات تجاری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 118

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

TCCONF07_098

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

مذاکره تجاری راه حلی برای رسیدن به توافق یا حل اختلاف است. همچنین فرآیند مبادله، بحث و حتیبحث در مورد موضوع است. هر طرفی در مذاکره می خواهد برای رسیدن به هدف خو د با طرف مقابلهمکاری کند و سعی کند بیشترین منافع را نیز به دست آورد. بنابراین، اتخاذ راهبردهای زبانی مناسب ضروریاست. در میان آنها، استراتژی های ادب بیشتر برای کمک به یک مذاکره تجاری موفق استفاده میشود.استراتژی های ادب می تواند اعتماد و درک متقابل را در میان مذاکره کنندگان افزایش دهد تا فرصت ها راافزایش دهد. این مقاله سعی دارد اصول اد ب را برجسته کرده و کاربرد آنه ا را در مذاکره تجاری تحلیل کند.درمان مناسب برای تهدید چهره در ارتباطات می تواند جنبه های مثبت و منفی چهره را حفظ کند، بنابراینباعث می شود که مذاکره به آرامی پیش برود.

Keywords:

اصل ادب مذاکره تجاری , آداب معاشرت , زبان بدن

Authors

سعید لندران اصفهانی

استاد گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه

هاله هاشمی مبارکه

دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه