حسابداری سبز و مدیریت هزینه در حذف آلاینده های میکروبی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 30

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

NCARA02_108

تاریخ نمایه سازی: 3 اردیبهشت 1403

Abstract:

آلاینده های میکروبی به میکروارگانیسم یا محصولات آنها گفته می شود که می توانند محیط های مختلف از جملهخاک، آب، هوا و مواد غذایی را آلوده کنند. در حالی که بسیاری از میکروارگانیسم ها برای فرآیندهای طبیعی مفید و ضروریهستند، برخی از آلاینده ها می توانند اثرات منفی بر اکوسیستم و سلامت انسان داشته باشند. مدیریت هزینه در حذف آلاینده هایمیکروبی برای اطمینان از تخصیص کارآمد منابع، انتخاب بهینه فناوری، انطباق با مقررات و کاهش اثرات بهداشتی و اقتصادیضروری است. این به ایجاد تعادل بین هزینه های مربوط به رسیدگی به آلاینده های میکروبی و مزایای حفاظت از سلامت عمومیو محیط زیست کمک می کند. حسابداری سبز با ارائه چارچوبی برای ارزیابی و محاسبه هزینه های زیست محیطی و اجتماعیمرتبط با اقدامات کنترل آلودگی، نقش مهمی در مدیریت هزینه حذف آلاینده های میکروبی ایفا می کند. این امر به سازمان هاکمک می کند تا هزینه ها و مزایای واقعی اقدامات مربوط به حذف آلاینده های میکروبی را درک کنند و آنها را قادر می سازدتا تصمیمات آگاهانه بگیرند و منابع را به طور موثر تخصیص دهند.

Authors

احدعلی هراتی اصلی

گروه زیست شناسی، واحد دامغان، دانشگاه آزاد اسلامی، دامغان، ایران