بررسی عوامل موثر خارج از کلاس درس بر رفتارهای مشکل آفرین دانش آموزان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 34

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HUMAN07_681

تاریخ نمایه سازی: 4 اردیبهشت 1403

Abstract:

نتایج نشان می دهد که معلم مهم ترین عنصر در موفقیت برنامه های درسی است . در عین حال مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی امری سهل الوصول نیست ؛ هدف از این پژوهش ، بررسی مشارکت معلمان در نظام برنامه ریزی درسی است . در این زمینه ، بر اساس طرح کیفی ، ابعاد و مراحل مشارکت معلمان در برنامه ریزی درسی انجام شده است . بلکه موضوعی تخصصی است و با موانعی مانند ایجاد وظیفه اضافی برای معلمان وعدم تخصص آنها روبه روست ؛ اما ارتقای عملکرد تحصیلی دانش -آموزان باعث می شود که غلبه بر موانع فوق ارزشمند شود. همچنین نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد مشارکت معلمان دارای ابعاد طراحی ، تدوین ، اجرا، ارزشیابی و بازنگری بوده و هریک دارای مولفه های گوناگونی است که در یافته های پژوهش نیز بررسی و به آنها اشاره شده است .

Keywords:

واژگان کلیدی : برنامه ریزی , معلم , نظام آموزشی , سطوح مشارکت

Authors

سحر خیاط بالاگیر

دبیر آموزش و پرورش

آکام سالاری

دبیر آموزش و پرورش

فریبا سلطانی

دبیر آموزش و پرورش

ابراهیم جاودانی

دبیر آموزش و پرورش