تربیت نمونه و هدفمند در مدارس ایران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 45

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

EMACO01_740

تاریخ نمایه سازی: 5 اردیبهشت 1403

Abstract:

تربیت نمونه و هدفمند در مدارس ایران یکی از مسائل حیاتی در حوزه آموزش و پرورش است که تاثیر قابل توجهی بر توسعه اجتماعی و فرهنگی این کشور دارد. در این مقاله، به بررسی عوامل و موارد مهمی که در تحقق این هدف موثر هستند، پرداخته می شود.در ابتدا، برنامه درسی به عنوان یکی از ابزارهای اصلی در تربیت نمونه و هدفمند مورد بررسی قرار می گیرد. برنامه های درسی باید با توجه به نیازها و ارزش های اجتماعی و فرهنگی، مبتنی بر ارزش های اخلاقی و انسانی باشند.سپس، آموزش اخلاق و ارزش های فرهنگی به عنوان یکی دیگر از عوامل اساسی در تربیت نمونه مورد بحث قرار می گیرد. این آموزش ها باید به دانش آموزان کمک کنند تا ارزش هایی همچون احترام به دیگران، مسئولیت پذیری و همدلی را درک کنند و در زندگی خود به کار بگیرند.در ادامه، توجه به رشد فردی و شناخت نیازها و استعدادهای هر دانش آموز مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرد. سیستم آموزشی باید به هر فرد به عنوان یک شخصیت منحصر به فرد توجه کند و به او کمک کند تا بتواند به بهترین شکل ممکن رشد کند.در بخش بعدی، بهره گیری از روش های تدریس نوین و تعاملی برای تسهیل فرآیند یادگیری و تربیت نمونه مورد بررسی قرار می گیرد. استفاده از این روش ها می تواند به ارتقاء مهارت های ارتباطی، تفکر انتقادی و حل مسئله در دانش آموزان کمک کند.در نهایت، با توجه به بررسی این عوامل و موارد، اهمیت تربیت نمونه و هدفمند در مدارس ایران و نیازمندی های بهبود آن برجسته می شود. این مقاله به عنوان یک مرجع جامع در حوزه تربیت و آموزش، به مسئله مهم تربیت نمونه و هدفمند در مدارس ایران توجه ویژه ای می کند و راهکارهایی برای بهبود آن ارائه می دهد.وازگان کلیدی:

Authors

سعید زنده دل

فوق لیسانس، دبیر پایه هشتم و نهم، دبیرستان شفا

حسین رضایی منش

لیسانس، مدیر آموزگار

سپیده فنبری

فوق لیسانس، آموزگار ابتدایی پایه سوم و چهارم

نسا زرین

لیسانس، آموزش ابتدای