نقش مشاور در پیشرفت دانش آموزان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 28

This Paper With 27 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-1-12_052

تاریخ نمایه سازی: 8 اردیبهشت 1403

Abstract:

در دهه های قبل فعالیت های مشاوره در ایران ضروری تشخیص داده شده بود ولی به لحاظ عدم موفقیت آن طی سال های ۵۸-۵۰ از این سال به بعد اجرای آن متوقف ماند. با آغاز نظام جدید آموزش متوسطه از سال ۷۲-۷۱ فعالیت های مشاوره ای با عنایت به ساختار آموزشی به عنوان یکی از ارکان اصلی و اساسی آن شروع گردید، ارزشیابی مستمر و مداوم این فعالیت ها و بررسی نقاط ضعف و قوت آن و ارائه پیشنهادات سازنده به منظور جبران کمبودها و نارسایی ها موجب جلوگیری از شکست مجدد کار راهنمایی و مشاوره خواهد شد. جامعه کنونی احتیاج به متخصص دارد تا مسائل تازه را عهده دار شود و فرد باید از امکانات و مشاغل مطلع گردد تا در صورتی که حایز شرایط باشد به تصدی آن مشاغل بپردازد مشاغل و مشکلات تحصیلی و روانی که نتیجه عدم شناخت استعدادها و محدودیت های دانش آموزان بر سر راه آنها هر روز آشکار می شود به معضلات دامن زده و در صورت عدم برنامه ریزی دقیق و حساب شده جامعه را با بحران های اجتماعی روبرو می سازد.