بررسی وقف در طریقت صفوی از ایلخانان تا برآمدن صفویان براساس صریح الملک عبدی بیگ شیرازی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 52

This Paper With 29 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JHRU-15-4_002

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

عمل به سنت وقف، از دوره ایلخانان گسترش چشمگیری یافت. یکی از نهادهایی که در دوران مزبور، به اقتضای عصر و نسل مورد توجه حاکمان و مردم عادی قرار گرفت و از موقوفات فراوانی بهره‎‍مند شد، نهاد تصوف به ویژه طریقت شریعت محور صفوی بود که به سبب نفوذ و محبوبیت شیوخ، اقشار مختلف جامعه با نیات متفاوت، موقوفات متنوعی را تقدیم آن می‎‍ کردند. این موقوفات تاثیرات مهمی در تثبیت و توسعه همه جانبه طریقت و نیز کارکردهای اجتماعی، اقتصادی ویژه ای داشته است. سوال اساسی مقاله حاضر، بررسی ابعاد وقف در طریقت صفوی از ایلخانان تا برآمدن صفویه است که با شیوه مطالعه اسنادی نسخه خطی منحصر به فرد صریح الملک عبدی بیگ شیرازی (م۹۷۷ق)، اطلاعات واقفان، موقوفات و درآمدها استخراج شده است. بررسی‎‍ها نشان می‎‍دهد هم زمان با گسترش نفوذ معنوی طریقت، شبکه اقتصادی منسجم و گسترده‎‍ای نیز برای جذب کمک‎‍های مالی، برنامه‎‍ریزی شد تا این حجم از درآمدها که بیشتر از طریق وقف کسب می شد، در جهت ارتقای توان اقتصادی طریقت، سامان دهی شود. همچنین مشایخ صفوی با تثبیت و توسعه موقوفات و ارائه خدمات اجتماعی، ضمن تحکیم جایگاه مردمی با نفوذ به عرصه سیاسی، با توسعه خدمات موقوفات، تلاش مضاعفی را برای کسب قدرت به عمل آوردند. نگارنده در مقاله حاضر با تکیه بر روش توصیفی تحلیلی، موضوع را بررسی کرده است.

Authors

پریسا قربان نژاد

دانشیار گروه فرهنگ و تمدن ملل اسلامی، دانشکده الهیات، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

زینب احمدوند

استادیار گروه تاریخ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ارومیه، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابن بزاز (۱۳۷۳). صفوه الصفا (غلامرضا طباطبایی مجد، مصحح). زریاب ...
 • اصفهانی، محمدطاهر (بی‎‍تا). صریح الملک (نسخه خطی، ش. ۸۵۶)، دانشگاه ...
 • اقبال آشتیانی، عباس (۱۳۸۴). تاریخ مغول. امیرکبیر ...
 • اوبن، ژان (۱۳۳۵). مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت الله ...
 • آل داود، سید علی (۱۳۷۴). نوشته‎‍های تاریخی عبدی‎‍بیگ شیرازی. فصلنامه ...
 • https://www.noormags.ir/view/fa/articlepage/۸۵۷۲۷۶/پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ (۱۳۶۳). تاریخ ایران (کریم کشاورز، مترجم). انتشارات ...
 • پطروشفسکی، ایلیا پاولوویچ (۱۳۵۹). تاریخ ایران: ایران در سده های ...
 • پیرزاده زاهدی، شیخ حسین (۱۳۴۳). سلسله النسب صفویه. چاپخانه ایرانشهر ...
 • جعفریان، رسول (۱۳۹۲). تاریخ ایران اسلامی. کانون اندیشه جوان ...
 • خنجی اصفهانی ، فضل الله بن روزبهان (۱۳۸۲). عالم آرای ...
 • خواندمیر، غیاث‎‍الدین بن همام‎‍الدین (۱۳۸۰). تاریخ حبیب السیر فی اخبار ...
 • دلبری، شهربانو (۱۳۹۷). بررسی و بازخوانی سند وقفی صکوک و ...
 • ریاض الاسلام (۱۳۹۱). تاریخ روابط ایران و هند در دوره ...
 • سیوری، راجر (۱۳۷۶). ایران عصر صفوی (کامبیز عزیزی، مترجم). نشر ...
 • شمس منشی ، محمد بن هندوشاه (۱۳۵۰). دستورالکاتب فی تعیین ...
 • شیبانی، نظام‎‍الدین (۱۳۶۴). تشکیل شاهنشاهی صفویه. انتشارات دانشگاه تهران ...
 • شیخ ‎‍الحکمایی، عمادالدین (۱۳۸۰). کاتبان و قاضیان بقعه شیخ صفی‎‍الدین ...
 • http://B۲n.ir/y۶۵۶۶۱شیخ ‎‍الحکمایی، عمادالدین (۱۳۸۷). فهرست اسناد بقعه شیخ صفی الدین ...
 • صادقی‎‍ گلدر، احمد (۱۳۸۷). مقدمه ای بر فرهنگ وقف. کومه ...
 • صکوک و سجلات تیموری (۱۲۹۵). نسخه خطی، شماره ۹۱۱، کتابخانه ...
 • عبدی بیگ نویدی، زین العابدین (۱۳۹۰). صریح الملک (محمود محمد ...
 • عبدی بیگ نویدی، زین العابدین (بی‎‍تا). صریح الملک (نسخه خطی، ...
 • علای‎‍ تبریزی، عبدالله بن‎‍علی‎‍فلک (بی­تا). سعادت نامه (رساله فلکیه) (نسخه ...
 • عمید، حسن (۱۳۷۵). فرهنگ عمید. امیرکبیر ...
 • غفاری ‎‍فرد، عباسقلی (۱۳۸۷). خواجه علی و امیر تیمور گورکان. ...
 • کیانی، محسن (۱۳۶۹). تاریخ خانقاه ها در ایران. انتشارات طهوری ...
 • مستوفی، حمدالله (۱۳۸۱). نزهه القلوب (محمد دبیرسیاقی، ویراستار ). انتشارات ...
 • معین، محمد (۱۳۸۸). فرهنگ فارسی معین. امیرکبیرمنشی، اسکندربیگ ترکمان (۱۳۹۰). ...
 • موزه ملی ایران. اسناد شماره ۲۵۴۹۹، ۲۵۹۰۹، ۲۵۸۹۷، ۲۵۵۰۰ و ...
 • میرزا حسن خان سررشته دار (بی‎‍تا). صریح الملک (نسخه خطی، ...
 • نفیسی ناظم الاطباء، علی اکبر (۱۳۵۵). فرهنگ نفیسی. کتاب فروشی ...
 • همدانی، رشید الدین فضل‎‍الله (۱۳۸۸). تاریخ مبارک غازانی، (کارل یان، ...
 • هینتس، والتر (۱۳۶۲). تشکیل دولت ملی در ایران (کیکاووس جهانداری، ...
 • Abdi Beig Navidi Shirazi, Z. (۲۰۱۰). Sarih al-Molk (Wagf Letter ...
 • Abdi Beig Navidi Shirazi, Z. (n.d). Sarih al-Molk. Manuscript, Microfilm ...
 • Abe, N. F. (۲۰۲۲). Succeeding the Ṣariḥ al-Molks at the ...
 • Aledavood, S. A. (۱۹۹۵). Historical writings of Abdi Beyg Shirazi. ...
 • Aubin, J. (۱۹۸۲). Materials for the biography of Shah Nimatullah ...
 • Bilgili, A. S. (۲۰۰۶). The State Pir; Sheikh Safi-Ad-Din Ardabili ...
 • Bosworth, C. E. (۱۹۸۶). Ardebil. In: Encyclopedia Iranian. (Vol. ۲), ...
 • Delbari, Sh. (۲۰۱۸). Bar-rasi va Baz-khvani-i Sanad-i Vaqfi-i Ṣukūk va ...
 • Eghbal Ashtiani, A. (۱۹۹۶). Mongol history from Changiz invasion up ...
 • Ghaem Maqami, J. (۱۹۶۸). Decree attributed to Sultan Ahmad Jalayr. ...
 • Ghafari Fard, A. (۱۹۹۹). Khvajeh Ali Safavi and Amir Timur ...
 • Goto, Y. (۲۰۲۲). A Poetic Bureaucrat, ‘Abdi Beig, and his ...
 • Hamadani, R. F. (۱۹۴۰). Ta'rih-i-mubarak-i-Qazani. Stephen Austin. [In Persian] ...
 • Hinz, W. (۱۹۸۳). Irans Aufstieg zum nationalstaat im fünfzehnten jahrhundert. ...
 • Horst, H. (۱۹۵۸). Timur und H/oga Ali, Ein Bertrag zur ...
 • Ibn Bazzaz Ardabili (۱۹۹۴). Safwa tus-Safa. Tabatabei Majd. [In Persian] ...
 • Isfahani, M. T. (n.d). Sarih al-Molk. Manuscript, Central Library of ...
 • Jafarian, R. (۲۰۱۳). History of Islamic Iran. Kanon Andishe Javan. ...
 • Kasravi, A. (۲۰۰۰). Sheikh Safi and His Progeny. Ferdowsi Publication. ...
 • Khandamir, Gh. M. (۲۰۰۱). Ḥabib al-siyar fi akhbar afrad al-bashar. ...
 • Kiani, M. (۱۹۹۰). The history of the monastery in Iran. ...
 • Monshi, I. B. (۲۰۱۱). Tarikh-e Alam-ara-ye Abbasi. Amir Kabir Publication. ...
 • Mustawfi, H. (۲۰۰۲). Nuzhat al-Qulub. Hadis Emroz Publication [In Persian] ...
 • Petrushevsky, I. P. (۱۹۷۴). History of Iran (From the Beginning ...
 • Petrushevsky, I. P. (۱۹۸۰). Iran in the Middle Ages (S. ...
 • Pirzade Zahedi, Sh. H. (۱۹۲۴). Silsilat al-nasab-i ṣafawiyah, nasabʹnamah-'i padishahan ...
 • Ravandi, M. (۲۰۰۵). Tarikh-e Ejtemaei-ye Iran. Amir Kabir Publication. [In ...
 • Riaz al-Islam (۱۹۹۴). Indo-Persian Relation (Safavid and Afsharied period). Amir ...
 • Sadeghi Goldar, A. (۲۰۰۸). An introduction to the culture of ...
 • Savory, R. (۱۹۹۷). Iran under the Safavids (K. Azizi, Trans). ...
 • Sheibani, N. (۱۹۸۵). Tashkile Shahanshahi Safavieh. Tehran University Publication. [In ...
 • Sheikh Hokamaei, E. (۲۰۰۲). Scribes and judges of Shaikh Safi ...
 • Sheikh Hokamaei, E. (۲۰۰۹). The Document of Shaikh Safi Aradabili ...
 • Sugiyama, M. (۲۰۲۰). Re-examination of The Waqf Deeds of Timūr. ...
 • Takagi, S. (۲۰۲۲). "Tracing the History of Barūr, the Ardabil ...
 • Timuri, S. (n.d). Manuscript. National Library, Museum Malek, No. ۹۱۱. ...
 • Watabe, R. (۲۰۲۲a). A bibliographical introduction to ʿAbdi Beig’s Ṣariḥ ...
 • Watabe, R. (۲۰۲۲b). The production and management of copies of ...
 • Yajima, Y. (۲۰۲۲). Junayd in the Tarikh-i Ḥayati. Journal of ...
 • Zarrinebaf‐Shahr, F. (۱۹۹۸). Economic Activities of Safavid Women in the ...
 • نمایش کامل مراجع