نقش مشاور در مدارس ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESPCONF10_189

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

بهره گیری از خدمات راهنمایی و مشاوره در آموزش و پرورش یک ضرورت اجتناب ناپذیراست.آموزش و پرورشمی خواهد زمینه ای را فراهم کند تا تمام استعداد های انسانی که به طور بالقوه در وجود انسان نهفته است بهبالفعل تبدیل کند. در مقاله حاضر پس از ذکر مقدمه ای بر چند نوع تحلیل محتوا، به ترتیب سودمندی واهمیت مشاوره، سابقه راهنمایی و مشاوره، تعاریف راهنمایی و مشاوره، اهداف مشاوره و راهنمایی، ضرورتمشاوره در مدارس، مشاوره. و راهنمایی در نظام آموزشی، نقش مشاور در مدارس، آموزش و پرورش، سلامتروان، دانش آموزان و مهمترین وظایف کادر آموزشی در برنامه مشاوره و راهنمایی پرداخته شده است. از طریقمشاوره و راهنمایی، فرد نه تنها وضعیت فعلی خود را درک می کند، بلکه از آنچه در پی آن خواهد آمد نیز آگاهمی شود.

Authors

مسلم اخگر

کاردانی آموزش ابتدایی و آموزگار ابتدایی

سامان امینی

کارشناسی الهیات و معاون پرورشی

بلال زمانی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی و مربی امور تربیتی

امید محمدی

کارشناسی بهداشت و مراقب سلامت