روش های استخراج ویژگی مبتنی بر الگوریتم های هوش جمعی برای دسته بندی متن

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 62

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSCG05_033

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

مسئله دسته بندی متن یکی از مهمترین مسائل حوزه تشخیص الگو است که دارای فازهای مختلفی است که چالش برانگیزترین فاز آن مرحله استخراج ویژگی هاست. تجزیه و تحلیل داده های با ابعاد بالا بسیار پیجیده و با هزینه و زمان زیاد است. انتخاب ویژگی در این حوزه با حذف داده های نامربوط و زائد، زمان محاسبات را کاهش و دقت یادگیری را افزایش می دهد. روش های مختلفی برای فاز استخراج ویژگی ها وجود دارد که هر کدام دارای معایب و مزایایی هستند، یکی از بهترین این روش ها روش های مبتنی بر الگوریتم های هوش جمعی است. در این مطالعه ما چندین روش استخراج ویژگی با استفاده از روش های هوش جمعی را مورد بررسی قرار داده ایم و ابعاد مختلف آن ها را مطالعه کرده ایم.

Keywords:

دسته بندی متن , تشخیص الگو , استخراج ویژگی , داده های با ابعاد بالا , الگوریتم های هوش جمعی

Authors

فاطمه عمرانی

مربی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

هادی محمدی

استادیار،گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

فاطمه خانی

مربی، گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران