مروری بر پیش بینی قیمت سهام : یادگیری ماشین و یادگیری ژرف

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 54

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CSCG05_105

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1403

Abstract:

در عصر حاضر، هوش مصنوعی به دنبال پاسخگویی به محدودیت های بازارهای مالی باپیشرفته ترین الگوریتم های یادگیری ماشینی و یادگیری ژرف است. استفاده از این تکنیک ها در پیش بینی قیمت ابزار مالی، تحلیل روند بازارو ایجاد فرصت های سرمایه گذاری کارا می باشد. هدف این مقاله شناسایی با الگوریتم های موثر در تصمیم گیری آگاهانه افراد در بازار های مالی می باشد و این یافته ها در پیچیدگی های بازار مالی برای پیش بینی قیمت سهام به افراد بینش ارزشمندی ارائه می کند. اطلاعات این پژوهش به مدد مطالعه کتابخانه- ای و استناد به مقالات معتبر و مرتبط صورت گرفته است. یادگیری ماشینی و ژرف یک تحول در صنعت مالی می باشند که برای رفع چالش های پیش بینی بازارسهام با الگوریتم های مربوطه کارایی و اثر گذاری بالایی دارند. آنچه درنهایت به عنوان نتیجه گیری قابل عنوان است بیان این موضوع است که این مطالعه بر روی کاربرد مدل های یادگیری ماشین و یادگیری ژرف در پیش بینی قیمت سهام متمرکز بود و می توان اشاره کرد که استفاده تنها از یادگیری ماشینی یا مدل های یادگیری عمیق کافی نیستند بلکه تکنیک های ترکیبی قادر به ارائه عملکرد برتری هستند. اما در واقع توسعه یک مدل کافی نیست و باید بر تنظیم فراپارامتر نیز تاکیدشود.

Keywords:

الگوریتم , یادگیری ماشین , یادگیری ژرف , پیش بینی قیمت سهام

Authors

فاطمه توت کاربیدریغ

دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری،دانشگاه گیلان

مهرداد صدرآرا

استادیار گروه اقتصاد وحسابداری ، دانشکده مدیریت واقتصاد،دانشگاه گیلان