مدل ساختاری هوش اجتماعی براساس سبک دلبستگی ،تاب آوری با نقش میانجی خودکارآمدی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 24

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

RAVAN06_0561

تاریخ نمایه سازی: 11 اردیبهشت 1403

Abstract:

توانایی درک دیگران در ایجاد رفتار معقول با آنان از جمله چالش های انسان معاصر است که به عنوان ابعاد شناختی و رفتاری در هوش اجتماعی بیان شده است . روابط اجتماعی موفق ، سازگاری در شرایط سخت و دشوار مستلزم داشتن سبک دلبستگی مناسب و تاب آوری مثبت می باشد . در این میان ضرورت بررسی نقش میانجی خود کارآمدی به عنوان توانایی راهبردهای شناختی و فراشناختی خودسازمان دهی و پایداری در رویارویی با دشواری ها مورد توجه است . براین اساس در مطالعه حاضر که به صورت مروری انجام گردید مدل ساختاری هوش اجتماعی براساس سبک دلبستگی ، تاب آوری با نقش میانجی خودکارآمدی مورد بررسی قرار گرفت .

Authors

عارفه طیبی نژاد

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی ، دانشکده علوم انسانی ، دانشگاه آزاد اسلامی قم ، ایران

مجیب سنائی مهر

دکترای روانشناسی عمومی ، مدرس در دانشگاه آزاد اسلامی قم ، ایران