رابطه فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی معلمان شهر نوراباد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 32

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_PAYA-5-59_117

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی در بین معلمان شهرستان نوراباد در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ که تعداد آن ها به ۱۷۰۰ نفر می رسد ، انجام شده است. این تحقیق با روش توصیفی همبستگی انجام شده. براساس جدول مورگان و کرجسی نمونه ای ۱۷۵ نفری انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد پرسشنامه رضایت شغلی کندال می باشد. برای تحلیل داده ها از رگرسیون استفاده شد. نتایج بدست امده نشان می دهد که فرهنگ سازمانی با رضایت شغلی رابطه مثبت و معنی داری برقرار است.همچنین ابعاد فاصله قدرت، فردگرایی و مردسالاری قادر به پیش بینی رضایت شغلی هستند. فرهنگ سازمانی و توجه به مولفه های آن کنترل کننده رفتارهای پرسنل در سازمان می باشد، توجه به ارتقاء فرهنگ سازمانی افزایش رضایت شغلی در کارکنان سازمان ها و صنایع را سبب می شود.

Authors

ثریا امیری

فوق لیسانس ریاضی محض دانشگاه روزانه علوم پایه دامغان