‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬اثربخشی یادگیری مبتنی بر پروژه بر رشد تفکر انتقادی در دانش آموزان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 88

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_012

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

تفکر انتقادی به عنوان یکی از مهارت های بنیادی و اساسی در فرآیند یادگیری دانش آموزان، همواره مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. در سال های اخیر، روش های یادگیری مبتنی بر پروژه به عنوان یک رویکرد نوین و موثر در تقویت تفکر انتقادی شناخته شده اند. این مقاله به بررسی اثربخشی یادگیری مبتنی بر پروژه بر رشد تفکر انتقادی در دانش آموزان پرداخته است. تحقیقات اخیر نشان می دهد که استفاده از روش های یادگیری مبتنی بر پروژه، قادر به بهبود توانایی های تفکری و تحلیلی دانش آموزان، از جمله توانایی تحلیل مسائل، ارزیابی منابع، و توسعه دیدگاه های نقادانه است. برای افزایش اثربخشی این رویکرد، لازم است موانعی که در اجرای برنامه های یادگیری مبتنی بر پروژه وجود دارند شناسایی و رفع شوند. همچنین، باید توجه به نتایج تحقیقات جدید و توصیه هایی که از آن ها به دست می آید، برای بهبود فرآیندهای آموزشی و پرورشی داشته باشیم. در نهایت، ادامه تحقیقات در این زمینه و توجه به کاربردهای عملی این نتایج در سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی و پرورشی، می تواند به بهبود مستمر فرآیندهای یادگیری و تقویت تفکر انتقادی در دانش آموزان کمک کند. بر این اساس، اهمیت ادامه تحقیقات و اعمال عملی این نتایج در حوزه آموزش و پرورش بر جامعه تحصیلی و سیاست گذاران آموزشی تاکید دارد. در راستای اهمیت ادامه تحقیقات، باید به دقت بیشتری به نتایج مطالعات اخیر در این زمینه توجه کرد. به عنوان مثال، تحقیقات اخیر نشان داده اند که یادگیری مبتنی بر پروژه می تواند بهبود قابل توجهی در توانایی های ارتباطی، همکاری گروهی، و حل مسائل پیچیده داشته باشد. این نتایج می توانند به عنوان تاییدیه برای ادامه تحقیقات و استفاده عملی از این رویکرد در آموزش و پرورش بیان شوند. در کل، ادامه تحقیقات و کاربردهای عملی نتایج آن ها در حوزه آموزش و پرورش می تواند به تقویت تفکر انتقادی، ارتقاء مهارت های فکری دانش آموزان، و بهبود فرآیندهای آموزشی و پرورشی منجر شود. بنابراین، این موضوع می تواند به عنوان یک راهبرد موثر در جهت بهبود سیستم آموزش و پرورش در کشورها و مناطق مختلف به شمار آید.

Keywords:

یادگیری , یادگیری مبتنی بر پروژه , تفکر انتقادی , دانش آموزان , مدرسه.