بررسی انرژی های نو در توسعه معماری پایدار در پروژه های تفریحی- توریستی ساحلی در روند توسعه پایداری سواحل و محیط زیست دریایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 61

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CAUCONG03_062

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

مطالعه تاریخ معماری جهان سیر تکامل و گاهی تغییر در نگرش و اصول در ساختار ها و حتی اهداف اصلی و اساس را در معماری را نشانمی دهد . انسان گذشته که از معماری دوره رنساس را به مرحله ظهور رساند اکنون در دوره ای تاربخی جدیدی است. که می خواد محیطی پایداربا هدف اصلی یعنی، کاهش آسیب به محیط زیست را به نمایش در سال های آینده بگذارد .نیاز نسل امروز و آینده متفاوت تر و نیاز بیشتری برایداشتن محیط پایدار دارد. در این میان گسترش فناوری و تکنولوژی و استفاده از انرژی های تجدید پذیر دلیل مناسبی بوده. برای ایجاد زیر ساختهای مناسب و در ارتباط با طبیعت پیرامون وایجاد دوره ای جدید و متنفکرانه. در این مقاله سعی داریم تا با بررسی انرژی های نو در پروژه هایتفریحی - توریستی نگرش جدیدی در جهت توسعه و پایدار ساختن مناطق ساحلی و دریایی ایجاد کنیم .این مقاله بر مبنای مطالعات کتابخانه ایو به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.

Authors

صدف سنجی رفسنجانی

کارشناس ارشد مهندسی معماری