شناسایی و بررسی ارتباطات موانع مدیریت ریسک پروژه در شرکت مهندسین مشاور فرداد طرح پارس با استفاده از تکنیک دیمتل

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 40

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECOMANC01_054

تاریخ نمایه سازی: 16 اردیبهشت 1403

Abstract:

شناسایی موانع ریسک پروژه در پیاده سازی و اجرای مدیریت ریسک پروژه های ساخت و ساز نقش مهمی دارد. معمولا این موانع مستقل نبودهو با یکدیگر ارتباط دارند. در این تحقیق پس از شناسایی و نهایی سازی موانع مدیریت ریسک موجود در پروژه های ساخت و ساز شرکتمهندسین مشاور فرداد طرح پارس، میزان اثرگذاری آنها بر یکدیگر با استفاده از تکنیک دیمتل تعیین شدند. براساس نتایج حاصله، مانع«اجتناب از صحبت در مورد ریسک» دارای بیشترین اهمیت و همچنین بیشترین اثر خالص مابین ریسک های مورد بررسی بود.

Keywords:

موانع مدیریت ریسک پروژه های ساخت و ساز , تکنیک دیمتل

Authors

مهدی عباسی

دانشیار مهندسی صنایع، گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

آیدا بهمنی

گروه مهندسی صنایع، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران