سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی در نظام آموزشی ایران

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 85

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_001

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1403

Abstract:

این تحقیق به دنیال آن است که به بررسی و تحلیل سیاست گذاری و برنامه ریزی آموزشی در نظام آموزشی ایران بپردازد. که این تحقیق کاربردی از نوع علمی تحلیلی می باشد سیاست هایی مطلوب هستند که مورد پذیرش مردم بوده و وجوه مختلف را در نظر گرفته باشند. در بین نظریه پردازان این رشته تعریف واحدی از سیاست گذاری عمومی وجود ندارد. به همین دلیل کارآمد کردن بخش های محتلف دولت از جمله آموزش و پرورش نیازمند برنامه ریزی و سیاستگذاری بر اساس واقعیات است. آموزش و پرورش مهره اصلی توسعه جامعه محسوب می شود و به همین سبب برنامه ریزی آموزشی در آموزش و پرورش اهمیت ویژه ای پیدا می کند و برای موفقیت در تهیه برنامه ریزی آموزشی موفق باید به سیاستگذاری آموزشی توجه خاصی نشان داد. تدوین برنامه آموزشی متناسب با سیاستگذاری آموزشی، ضامن موفقیت برنامه های آموزشی در جهت تحقق آرمان های آموزشی خواهد بود. برنامه ریزی آموزشی با کمک سیاستگذاری آموزشی به توسعه سریع آموزش و پرورش، ایجاد تناسب بیشتر و تعادل بین سطوح و اجزاء، بهبود کیفیت کمک می کند. به همین منظور در مقاله علمی تحلیلی حاضر به تبیین چرایی اهمیت سیاست گذاری در برنامه ریزی آموزشی پرداخته شده است.

Authors

زهرا محمدوند یاریجان علیا

کارشناس ارشد برنامه ریزی درسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه، ایران