ارتباط سواد برنامه ریزی درسی و کیفیت تدریس معلمان با مطالعه عمل فکورانه از طریق توسعه اخلاق حرفه ای در معلمان ابتدایی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_002

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف بررسی ارتباط سواد برنامه ریزی درسی و کیفیت تدریس معلمان با مطالعه عمل فکورانه از طریق توسعه اخلاق حرفه ای بود. معلمان با روش خوشه ای تصادفی ۳۵۰ نفر تعیین شدند. داده ها با پرسشنامه های استاندارد جمع آوری و با Lisrel تجزیه تحلیل شدند. بین سواد برنامه ریزی درسی، کیفیت تدریس معلمان و توسعه اخلاق حرفه ای با مطالعه عمل فکورانه ارتباط مستقیم و بین سواد برنامه ریزی درسی با مطالعه عمل فکورانه از طریق توسعه اخلاق حرفه ای و کیفیت تدریس ارتباط غیرمستقیم وجود داشت (P<۰. ۰۱). باید از طریق تقویت سواد برنامه ریزی درسی و کیفیت تدریس در معلمان باعث تقویت اخلاق حرفه ای و عمل فکورانه در معلمان گردید.

Keywords:

سواد برنامه ریزی درسی , مطالعه عمل فکورانه , توسعه اخلاق حرفه ای , کیفیت تدریس , معلمان ابتدایی.

Authors

صنم اسدی

معلم و کارشناس ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، واحد خوی، دانشگاه پیام نور، خوی، ایران