نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_003

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1403

Abstract:

هدف این تحقیق بررسی نقش فناوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی می باشد که یک تحقیق کاربردی از نوع توصیفی تحلیلی می باشد. با ورود فناوری اطلاعات به سازمان، عملکردهای مدیریت منابع انسانی دستخوش تغییر می شود. این تغییر در صورتی می تواند موثر باشد که ابتدا فعالیت هایی را که فناوری اطلاعات می تواند انجام دهد، شناخته و زمینه بروز این فعالیت ها را فراهم نماییم. متعاقب آن مدیریت منابع انسانی با شرایط جدید آشنایی لازم را پیدا نموده تا بتواند با بهره گیری از ظرفیت هایی که فناوری اطلاعات می تواند ایجاد کند، سبب ارتقاء عملکرد منابع انسانی سازمان شود. در این مقاله سعی شده است ابتدا تاریخچه مختصری از هر دو موضوع فناوری اطلاعات و مدیریت منابع انسانی ارایه داده و سپس تاثیر و پیامدهای فناوری اطلاعات بر عملکردهای مدیریت منابع انسانی را توضیح دهیم. در ادامه نیز شرایط و فرصت هایی که کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع انسانی فراهم می نماید، مورد بررسی قرار گرفته است.

Keywords:

فناوری اطلاعات , مدیریت منابع انسانی , ساختار سازمان , عملکردهای مدیریت منابع انسانی.

Authors

سونا اسدی

کارشناسی ارشد تاریخ و فلسفه آموزش و پرورش، دانشگاه پیام نور واحد خوی، ایران