بررسی موانع استقرار نظام بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 58

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_EMA-9-1_006

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1403

Abstract:

با توجه به نقش بودجه در سازمان ها و ادارات، دولت ها درصدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و درنهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه ریزی با موانع و مشکلاتی روبه رو گردیده اند. این تحقیق سعی می نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تاثیرگذار بر بودجه ریزی عملیاتی در بیمارستان های ملکی سازمان تامین اجتماعی استان تهران را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و درنهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی ارائه نماید. داده های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین روسا و مدیران و کارکنان بیمارستان توزیع شده، جمع آوری گردیده است. پس ازآن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون تحلیل عاملی، فرضیات تحقیق آزمون شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از ۳ عامل محیطی، انسانی و سازمانی، تنها عوامل محیطی و سازمانی بر مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؛ به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه ریزی عملیاتی باید به عوامل سازمانی و محیطی توجه نمود.

Authors

کیهان نیکدل ناوی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت مالی، دانشگاه آزاد فیروزکوه، تهران، ایران

ابراهیم عباسی

استاد دانشکده علوم اجتماعی و اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا، تهران، ایران