شوک ها در چرخه تجاری ایران: رویکرد الگوهای تعادل عمومی تصادفی پویا

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 36 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JEPR-2-2_006

تاریخ نمایه سازی: 17 اردیبهشت 1403

Abstract:

بررسی چرخه تجاری در یک اقتصاد باز کوچک بر اساس مدل­های اقتصاد کلان برای اجرای موفقیت­آمیز سیاست­های اقتصاد کلان آینده­نگر و ضد چرخه­ای حیاتی است. در این مطالعه در چارچوب مکتب کینزی جدید، با استفاده از رویکرد درست نمایی بیزین، یک مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) متناسب با ساختار اقتصاد ایران با استفاده از هفت سری زمانی کلان اقتصادی طی دوره ۱۴۰۰-۱۳۷۵ تصریح و برآورد شده است. با استفاده از نتایج حاصل از مدل و با بهره­گیری از پارامترهای برآوردی، آثار تکانه­هایی همچون شوک بهره­وری، شوک مصرف کل، شوک نرخ سود، شوک سرمایه­گذاری کل، شوک دستمزد و شوک تورمی بر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی با استفاده از توابع عکس العمل آنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج مطالعه حاکی از آن است شوک مثبت بهره­وری و مصرف بر سرمایه­گذاری، تولید و مصرف اثر مثبت دارد و موجب کاهش تورم می­شود. شوک مثبت نرخ سود موجب کاهش سرمایه­گذاری، تولید، مصرف و همچنین اشتغال می­شود. شوک مثبت سرمایه­گذاری نیز باعث افزایش سرمایه­گذاری، تولید، مصرف و تورم می­شود. شوک مثبت مارک­آپ دستمزد بر دستمزد، تولید و مصرف اثر منفی دارد و موجب افزایش تورم و هزینه نهایی می­گردد. با توجه به نتایج از حاصل از مدل ارائه سیاست های مالی مناسب برای حمایت از بخش های تحول یافته و توسعه دهنده تکنولوژی، بررسی استراتژی ها و سیاست های مالی و پولی جهت مدیریت شوک ها و تعادل میان مدت اقتصادی، ارائه سیاست های مناسب برای افزایش انعطاف پذیری اقتصاد در مواجهه با شوک های مختلف، اعمال سیاست های پولی مناسب برای کنترل نرخ سود و تسهیل در دسترسی به سرمایه پیشنهاد می­گردد.

Keywords:

ادوار تجاری , اقتصاد ایران , شوک , مدل تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE)

Authors

رحمان سعادت

دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

اسمعیل ابونوری

استاد علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.

فاطمه سادات رئیس کرمی

دانشجوی دکتری علوم اقتصادی، گروه علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران.