ساخت و اعتباریابی آزمون تشخیص نارسایی یادگیری در کودکان پیش دبستانی

Publish Year: 1398
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPKH-7-2_005

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

آزمون محقق ساخته از نوزده عامل تشکیل شده است و دارای دو بخش شنیداری و دیداری می باشد؛ و اعتبار محتوایی آن توسط اساتید روانشناسی تائید و سپس روی یک نمونه ۲۰۶ نفری از دانش آموزان پیش دبستانی اجرا گردید. بر اساس محاسبات انجام شده  ضریب همبستگی پیرسون بین دونیمه پرسشنامه در بخش ادراک شنیداری ۸۱/۰=r و در بخش ادراک دیداری ۷۹/۰=r بود. این ضریب اعتبار نشان می دهد که بین دونیمه این پرسشنامه همبستگی زیادی وجود دارد. برای تعیین اعتبار سازه و مولفه های تشکیل دهنده پرسشنامه از روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش به شیوه نرمال شده واریماکس استفاده شد. مهمترین عامل در بخش ادراک دیداری-فضایی، نمادیابی و در بخش شنوایی، حافظه می باشد. جهت بررسی اهتبار افتراقی از آزمون t مستقل استفاده شد نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات دانش آموزان دارای نارسایی یادگیری و عادی در آزمون نارسایی یادگیری تفاوت معنی دار وجود دارد. برای بررسی اعتبار همزمان، از چک لیست نارسایی یادگیری که هم زمان توسط مادران تکمیل شد استفاده شد. نتایج نشان داد که رابطه معنی دار بین دو آزمون وجود دارد.: با توجه به میزان پایایی و اعتبار به دست آمده، آزمون نارسایی یادگیری ابزاری است که می تواند مورداستفاده مراکز اختلالات یادگیری و مراکز مشاوره قرار گیرد.

Authors

علی دلاور

allameh university

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Aghababaei, S. Amiri, sh. (۲۰۱۵). Visual -Spatial Component of Working ...
 • Association, A. P. (۲۰۱۳). Diagnostic and statistical manual of mental ...
 • Association, A. P. and A. P. Association "Diagnostic and statistical ...
 • Bugden, S. and D. Ansari (۲۰۱۶). "Probing the nature of ...
 • Comrey, A. and H. Lee (۱۹۹۲). "A First Course in ...
 • Delavar, A. and K. Zahrakar (۲۰۱۰). Evaluating and measuring in ...
 • Kaltner, S. and P. Jansen (۲۰۱۴). "Mental rotation and motor ...
 • Marle, K., et al. (۲۰۱۴). "Acuity of the approximate number ...
 • Mehrinejad, A., et al. (۲۰۱۲). "Predictability of Gestalt Port Test ...
 • Michele.M.M. Mazzocco. Richard E. Thompson. (۲۰۰۵). Kindergarten Predictors of Math ...
 • Nazari, S., et al. (۲۰۱۳). "Comparison of visual-motorized perception of ...
 • Ortiz, R., Estévez, A., Muñetón, M., & Domínguez, C. (۲۰۱۴). ...
 • Raghubar, K., et al. (۲۰۰۹). "Errors in multi-digit arithmetic and ...
 • Rahimian, A. and A. Habibi (۲۰۱۳). "The features and cut-off ...
 • Sedaghati, l., et al. (۲۰۱۰). "The prevalence of dyslexia among ...
 • Sesma, H. W., et al. (۲۰۰۹). "The contribution of executive ...
 • Shahim, S. and H. Haron Rashidi (۲۰۰۷). "Comparison of Performance ...
 • Silver, C. H., Ruff, R. M., Iverson, G. L., Barth, ...
 • Snowling, M.J.(۲۰۰۰). Dyslexia. Oxford: Blackwell publishers Ltd ...
 • Szűcs, D. (۲۰۱۶). "Subtypes and comorbidity in mathematical learning disabilities: ...
 • Verhoeven, L. and C. Perfetti (۲۰۰۸). "Advances in text comprehension: ...
 • Willcutt, E. G., et al. (۲۰۱۳). "Comorbidity between reading disability ...
 • Aghababaei, S. Amiri, sh. (۲۰۱۵). Visual -Spatial Component of Working ...
 • Association, A. P. (۲۰۱۳). Diagnostic and statistical manual of mental ...
 • Association, A. P. and A. P. Association "Diagnostic and statistical ...
 • Bugden, S. and D. Ansari (۲۰۱۶). "Probing the nature of ...
 • Comrey, A. and H. Lee (۱۹۹۲). "A First Course in ...
 • Delavar, A. and K. Zahrakar (۲۰۱۰). Evaluating and measuring in ...
 • Kaltner, S. and P. Jansen (۲۰۱۴). "Mental rotation and motor ...
 • Marle, K., et al. (۲۰۱۴). "Acuity of the approximate number ...
 • Mehrinejad, A., et al. (۲۰۱۲). "Predictability of Gestalt Port Test ...
 • Michele.M.M. Mazzocco. Richard E. Thompson. (۲۰۰۵). Kindergarten Predictors of Math ...
 • Nazari, S., et al. (۲۰۱۳). "Comparison of visual-motorized perception of ...
 • Ortiz, R., Estévez, A., Muñetón, M., & Domínguez, C. (۲۰۱۴). ...
 • Raghubar, K., et al. (۲۰۰۹). "Errors in multi-digit arithmetic and ...
 • Rahimian, A. and A. Habibi (۲۰۱۳). "The features and cut-off ...
 • Sedaghati, l., et al. (۲۰۱۰). "The prevalence of dyslexia among ...
 • Sesma, H. W., et al. (۲۰۰۹). "The contribution of executive ...
 • Shahim, S. and H. Haron Rashidi (۲۰۰۷). "Comparison of Performance ...
 • Silver, C. H., Ruff, R. M., Iverson, G. L., Barth, ...
 • Snowling, M.J.(۲۰۰۰). Dyslexia. Oxford: Blackwell publishers Ltd ...
 • Szűcs, D. (۲۰۱۶). "Subtypes and comorbidity in mathematical learning disabilities: ...
 • Verhoeven, L. and C. Perfetti (۲۰۰۸). "Advances in text comprehension: ...
 • Willcutt, E. G., et al. (۲۰۱۳). "Comorbidity between reading disability ...
 • نمایش کامل مراجع