ساخت و اعتباریابی آزمون حافظه در کودکان پیش دبستانی

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 73

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPKH-8-3_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

یکی از توانایی های عالی مغز، حافظه است. ضعف حافظه دیداری-شنیداری منجر به اختلال خواندن، ریاضی و بیش فعالی می شود. بنابراین تدوین آزمونی جهت تشخیص توانمندی و کارایی دقیق حافظه ضروری می باشد. بر این اساس، آزمونی با استفاده از ادبیات نظری تهیه شده است. آزمون حافظه محقق ساخته از چهار بخش (حافظه عددی-کلامی، حافظه دیداری، حافظه کاری و حافظه شنیداری-جمله) تشکیل شده و اعتبار محتوایی آن توسط اساتید روانشناسی شناختی و مشاوره تائید و سپس با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بر روی یک نمونه ۳۰۸ نفری از دانش آموزان پیش دبستانی اجرا شد. سوالات با روش آماری مناسب تحلیل و میزان اعتبار، پایایی و نمرات هنجار تعیین گردید. برای بررسی پایایی آزمون سه روش محاسبه گردید. ضریب پایایی با استفاده از روش همسانی درونی ۸۳/۰ به دست آمد و ضریب همبستگی پیرسون بین دو نیمه پرسشنامه ۷۹/۰=r تعیین گردید که نشان دهنده این است که بین دو نیمه پرسشنامه مذکور همبستگی زیادی وجود دارد. برای تعیین اعتبار سازه و مولفه های تشکیل دهنده پرسشنامه از روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش به شیوه نرمال شده واریماکس استفاده شد و جهت بررسی اعتبار افتراقی از آزمون تی مستقل استفاده شد نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی دار وجود دارد(۰۰۱/۰> p و ۷۶/۲= (۲۰۴)t). با توجه به میزان پایایی و اعتبار به دست آمده، آزمون حافظه دیداری- شنیداری ابزاری است که می تواند مورداستفاده مراکز اختلالات و مشاوره قرار گیرد و به عنوان ابزاری برای سنجش و تشخیص زود هنگام دانش آموزان پیش دبستانی استفاده شود.

Authors

مرضیه غلامی

Azad university

علی دلاور

Allameh university

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Baddeley, A. (۲۰۰۰). The episodic buffer: a new component of ...
 • Baddeley, A. (۲۰۰۳). Working memory: looking back and looking forward. ...
 • Beer, J., Pisoni, D. B., Kronenberger, W. G., & Geers, ...
 • Comrey, A. H. L. (۱۹۹۲.). A First Course in Factor ...
 • Erden, Z., Otman, S., & Tunay, V. B. (۲۰۰۴). Is ...
 • Kasper, L. J., Alderson, R. M., & Hudec, K. L. ...
 • Kulp, M. T., Edwards, K. E., & Mitchell, G. L. ...
 • López-Crespo, G., Daza, M. T., & Méndez-López, M. (۲۰۱۲). Visual ...
 • Meyeres, l. S., Gamst, G., & J., G. A. (۲۰۰۶.). ...
 • Mohammadzadeh, J., Mami, S., Fryadian, N., & Arizi, H. (۲۰۱۱). ...
 • Moll, K., Göbel, S. M., Gooch, D., Landerl, K., & ...
 • O’sulivan, J. T. (۱۹۹۷.). Effort, interest, and recall: Beliefs and ...
 • Passolunghi, M. C., & Mammarella, I. C. (۲۰۱۲). Selective spatial ...
 • Pisella, L. (۲۰۱۷). Visual perception is dependent on visuospatial working ...
 • Szűcs, D. (۲۰۱۶). Subtypes and comorbidity in mathematical learning disabilities: ...
 • Szucs, D., Devine, A., Soltesz, F., Nobes, A., & Gabriel, ...
 • Wang, S., & Gathercole, S. E. (۲۰۱۳). Working memory deficits ...
 • Westerberg, H., Hirvikoski, T., Forssberg, H., & Klingberg, T. (۲۰۰۴). ...
 • aghamolaie, M., Tahai, A. A., Jafari, Z., Toufan, R., & ...
 • Azizi Nezhad, B. (۲۰۱۵.). The relationship between memory types with ...
 • Delavar, A., & Zahrakar, K. (۲۰۱۰). Evaluating and measuring in ...
 • Houman, H. (۲۰۰۱). multivariate data analysis in behavioral research. parsa ...
 • khosravi, E., Sharifian, M., & Zarinkoup, H. (۲۰۱۳.). Investigating the ...
 • Auditory Auditory Memory of Students Twelve to Fifteen Years. Master's ...
 • Mohammed, A. R., Rashed, A., & Shirmohammadi, S. (۲۰۱۷). A ...
 • Mousavi, A., Khavar, B., Lotfi, Y., Mehrekian, S., Bkhshi, E., ...
 • Nejati, V., Bahrami, H., Abravan, M., Robenzade, S., & Motiei, ...
 • Executive function and working memory in attention deficit/hyperactivity disorder and ...
 • Nesatians, A., Asadi, R., & Moradi, M. (۲۰۱۷.). Comparison of ...
 • Sobhani, F., & Kharraziyan, M. (۲۰۱۲.). Factor Analysis. Structural and ...
 • Taghizadeh, T., Mohammadzadeh, A., Nejati, V., & Akbarzadeh, A. (۲۰۱۴). ...
 • Yousefi Loyeh, M., & Saif, A. A. (۲۰۰۲.). Outmoded memory ...
 • نمایش کامل مراجع