نقش تشخیصی مدل حساسیت به تقویت، راهبردهای فرآیندی نظم جویی هیجان و انعطاف پذیری شناختی در تشخیص افراد دارای اعتیاد به اینترنت

Publish Year: 1397
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 36

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPKH-6-2_006

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

پژوهش حاضر با هدف تعیین نقش تشخیصی مدل حساسیت به تقویت، راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان و انعطاف­پذیری شناختی در تشخیص افراد دارای اعتیاد به اینترنت انجام گردید. طرح پژوهش، تابع تشخیص دو گروهی بود. جامعه پژوهش، دانشجویان کاربر اینترنت در دانشگاه بین­المللی امام خمینی قزوین (۱۸ تا ۳۵ سال) بودند. انتخاب نمونه با روش نمونه­گیری در دسترس صورت پذیرفت. نمونه­ی پژوهش شامل ۹۲ شرکت­کننده (۴۶= اعتیاد به اینترنت، ۴۶= عادی) بود. داده­ها با استفاده از پرسشنامه اعتیاد به اینترنت، پرسشنامه انعطاف­پذیری شناختی، پرسشنامه راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجان و مقیاس پنج عاملی جکسون گردآوری گردید و با آزمون تحلیل تشخیص تجزیه و تحلیل شد. یافته­ها نشان داد که ارزیابی مجدد و انعطاف­پذیری­شناختی به صورت منفی، و سپس، سیستم فعال­ساز، سیستم بازداری و فرونشانی به صورت مثبت به ترتیب قوی­ترین رابطه را با تابع حاضر داشتند و متمایز کننده گروه­ها از یکدیگر بودند. اما سیستم جنگ – گریز - انجماد نقش معناداری در تمیز دو گروه نداشت. به طور کلی، انعطاف­پذیری شناختی، راهبردهای فرآیندی نظم­جویی هیجانی و حساسیت سیستم­های فعال­ساز و بازداری عوامل مهمی در تشخیص افراد دارای اعتیاد به اینترنت از افراد عادی هستند.

Authors

پریسا شریفی

Imam Khomeini International University

سید علی محمد موسوی

Imam Khomeini International University

جعفر حسنی

Kharazmi University

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Alavi, S., Eslami, M., Merati, M., Najafi, M., Janati Poor, ...
 • Cao, H., Sun, Y., Wan, Y., Hao, J., & Tao, ...
 • Choi, K., Son, H., Park, M., Han, J., Kim, K., ...
 • Cutrona, C. E., & Russell, D. W. (۲۰۱۷). Autonomy promotion, ...
 • Dieter, J., Hoffmann, S., Mier, D., Reinhard, I., Beutel, M., ...
 • Dong, G., Devito, E. E., Du, X., & Cui, Z. ...
 • Dong, G., Hu, Y., Lin, X., & Lu, Q. (۲۰۱۳). ...
 • Dong, G., Huang, J., & Du, X. (۲۰۱۲). Alterations in ...
 • Dong, G., Lin, X., Zhou, H., & Lu, Q. (۲۰۱۴). ...
 • Dong, G., Shen, Y., Huang, J., & Du, X. (۲۰۱۳). ...
 • Estevez, A., Jauregui, P., Sanchez-Marcos, I., Lopez-Gonzalez, H., & Griffiths, ...
 • Fang, T. W. (۲۰۰۲). Identity, Emotion regulation and Interpersonal Relationship ...
 • Fayazi, M., & Hasani, J. (۲۰۱۷). Structural relations between brain-behavioral ...
 • Fazeli, M., Ehteshamzadeh, P., & Hashemi, E. (۲۰۱۵). The effectiveness ...
 • George, D., & Mallery, P. (۲۰۰۳). SPSS for Windows Step ...
 • Gray, J. A., & McNaughton, N. (۲۰۰۰). The neuropsychology of ...
 • Hasani, J., Kadivar, P. (۲۰۱۳). Assessment of the Reliability and ...
 • Heinz, A., Löber, S., Georgi, A., Wrase, J., Hermann, D., ...
 • Hong, S. B., Zalesky, A., Cocchi, L., Fornito, A., Choi, ...
 • Hormes, J. M., Kearns, B., & Timko, C. A. (۲۰۱۴). ...
 • Kimbrel, N.A. (۲۰۰۸). A model of the development and maintenance ...
 • Krupić, D., Corr, PH.J. Ručević, S., Križanić, V., Gračanin, A. ...
 • Lin, F., Zhou, Y., Du, Y., Qin, L., Zhao, Z., ...
 • Liu, H. C., Liu, S. I., Tjung, J. J., Sun, ...
 • Marko, M., & Riečanský, R. (۲۰۱۸). Sympathetic arousal, but not ...
 • Meerkerk, G. J., van den Eijnden, R. J. J. M., ...
 • Mo, P. K. H., Chan, V. W. Y., Chan, S. ...
 • Morton, R. D., & White, M. J. (۲۰۱۳). Revised reinforcement ...
 • Park, S. M., Park, Y. A., Lee, H. W., Jung, ...
 • Seo, M., Kang, H. S., & Yom, Y. H. (۲۰۰۹). ...
 • Spada, M. M., & Marino, C. (۲۰۱۷). Metacognitions and emotion ...
 • Taylor, S., Pattara-Angkoon, S., Sirirat, S., & Woods, D. (۲۰۱۷). ...
 • Tice, D. M., Bratslavsky, E., & Baumeister, R. F. (۲۰۰۱). ...
 • Yen, J. Y., Cheng-Fang, Y., Chen, C. S., Chang, Y.-H., ...
 • Zhao, J., Harris, M., & Vigo, R. (۲۰۱۶). Anxiety and ...
 • Alavi, S., Eslami, M., Merati, M., Najafi, M., Janati Poor, ...
 • Cao, H., Sun, Y., Wan, Y., Hao, J., & Tao, ...
 • Choi, K., Son, H., Park, M., Han, J., Kim, K., ...
 • Cutrona, C. E., & Russell, D. W. (۲۰۱۷). Autonomy promotion, ...
 • Dieter, J., Hoffmann, S., Mier, D., Reinhard, I., Beutel, M., ...
 • Dong, G., Devito, E. E., Du, X., & Cui, Z. ...
 • Dong, G., Hu, Y., Lin, X., & Lu, Q. (۲۰۱۳). ...
 • Dong, G., Huang, J., & Du, X. (۲۰۱۲). Alterations in ...
 • Dong, G., Lin, X., Zhou, H., & Lu, Q. (۲۰۱۴). ...
 • Dong, G., Shen, Y., Huang, J., & Du, X. (۲۰۱۳). ...
 • Estevez, A., Jauregui, P., Sanchez-Marcos, I., Lopez-Gonzalez, H., & Griffiths, ...
 • Fang, T. W. (۲۰۰۲). Identity, Emotion regulation and Interpersonal Relationship ...
 • Fayazi, M., & Hasani, J. (۲۰۱۷). Structural relations between brain-behavioral ...
 • Fazeli, M., Ehteshamzadeh, P., & Hashemi, E. (۲۰۱۵). The effectiveness ...
 • George, D., & Mallery, P. (۲۰۰۳). SPSS for Windows Step ...
 • Gray, J. A., & McNaughton, N. (۲۰۰۰). The neuropsychology of ...
 • Hasani, J., Kadivar, P. (۲۰۱۳). Assessment of the Reliability and ...
 • Heinz, A., Löber, S., Georgi, A., Wrase, J., Hermann, D., ...
 • Hong, S. B., Zalesky, A., Cocchi, L., Fornito, A., Choi, ...
 • Hormes, J. M., Kearns, B., & Timko, C. A. (۲۰۱۴). ...
 • Kimbrel, N.A. (۲۰۰۸). A model of the development and maintenance ...
 • Krupić, D., Corr, PH.J. Ručević, S., Križanić, V., Gračanin, A. ...
 • Lin, F., Zhou, Y., Du, Y., Qin, L., Zhao, Z., ...
 • Liu, H. C., Liu, S. I., Tjung, J. J., Sun, ...
 • Marko, M., & Riečanský, R. (۲۰۱۸). Sympathetic arousal, but not ...
 • Meerkerk, G. J., van den Eijnden, R. J. J. M., ...
 • Mo, P. K. H., Chan, V. W. Y., Chan, S. ...
 • Morton, R. D., & White, M. J. (۲۰۱۳). Revised reinforcement ...
 • Park, S. M., Park, Y. A., Lee, H. W., Jung, ...
 • Seo, M., Kang, H. S., & Yom, Y. H. (۲۰۰۹). ...
 • Spada, M. M., & Marino, C. (۲۰۱۷). Metacognitions and emotion ...
 • Taylor, S., Pattara-Angkoon, S., Sirirat, S., & Woods, D. (۲۰۱۷). ...
 • Tice, D. M., Bratslavsky, E., & Baumeister, R. F. (۲۰۰۱). ...
 • Yen, J. Y., Cheng-Fang, Y., Chen, C. S., Chang, Y.-H., ...
 • Zhao, J., Harris, M., & Vigo, R. (۲۰۱۶). Anxiety and ...
 • نمایش کامل مراجع