انطباق سازی نسخه فارسی آزمون نقایص شناختی برای افراد بهنجار : یک مطالعه مقدماتی

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 44

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JCPKH-5-4_003

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

به دلیل اهمیت گسترده ارزیابی توانایی ها و همچنین نقایص شناختی در افراد بهنجار و آسیب دیده و استفاده از ابزار و آزمون های شناختی به عنوان مهم ترین بخش در ارزیابی شناختی و عصب شناختی در زمینه پژوهشی و درمانی، هدف پژوهش حاضر استانداردسازی ابزار نقایص شناختی در افراد بهنجار بود. روش پژوهش حاضر، از نظر شیوه جمع آوری داده ها از نوع توصیفی- ابزارسازی است. گروه نمونه مورد مطالعه، ۲۰۰ نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه سنندج بود که به شیوه نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. یافته های تحلیل عاملی اکتشافی، نشان از وجود پنج عامل موجود در نسخه فارسی آزمون با ۲۹ آیتم بود. تحلیل آیتم ها و محاسبه ضرایب همگونی درونی و بازآزمایی ابزار نیز نشان از ویژگی های مناسب آیتم ها و عامل های استخراج شده است. تحلیل عاملی تاییدی نیز مدل پنج عاملی اصلی را تایید کرد؛ بنابراین، می توان نتیجه گرفت آزمون نقایص شناختی از روایی و اعتبار مناسبی جهت سنجش نقایص شناختی در جامعه ایرانی برخوردار است؛ بنابراین از این آزمون می توان به عنوان ابزاری جهت سنجش نقایص شناختی در زمینه های پژوهشی و درمانی استفاده نمود.

Authors

سعید اکبری زردخانه

دانشگاه شهید بهشتی

فرشاد احمدی

سازمان مربوطه

مجتبی مهدوی

سازمان مربوطه

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Adamovich, B. B., & Henderson, J. (۱۹۹۲). Scales of Cognitive ...
 • American Psychiatric Association. (۲۰۱۳). Diagnostic and statistical manual of mental ...
 • Barrill- Burnstien, S. (۱۹۸۱). The update on advances in rehabilitation ...
 • Barsalou, L. W. (۲۰۱۰). Grounded cognition: Past, present, and future. ...
 • Beck, L. H., Bransome, E. D., Mirsky, A. F., Rosvold, ...
 • Bentler, P. M. (۱۹۹۰). Comparative fit indexes in structural models. ...
 • Bentler, P. M. (۱۹۹۰). Comparative fit indexes in structural models. ...
 • Bentler, P. M., & Bonett, D. G. (۱۹۸۰). Significance tests ...
 • Blomberg, O. (۲۰۱۱). Concepts of cognition for cognitive engineering. International ...
 • Brown, T. (۲۰۱۵). Confirmatory factor analysis for applied research. London: ...
 • Burges, C. J. C.)۱۹۹۸(. A tutorial on support vector machines ...
 • Carlson, N. R. (۲۰۰۹). Psychology: the science of behaviour (۴th ...
 • Chapey R. (۲۰۰۸) .Language intervention strategies in aphasia and related ...
 • Comrey, A. L. & Lee, H. B. (۱۹۹۲). A first ...
 • Goerge, D., & Mallery, P. (۲۰۰۳). SPSS for windows step ...
 • Goldberg, M. C., Mostofsky, S. H., Cutting, L. E., Mahone, ...
 • Guadagnoli, E., & Velicer, W. F. (۱۹۸۸). Relation of sample ...
 • Hair, J. F., & Anderson, R. E., & Tatham, R. ...
 • Houman, H. A. (۲۰۰۱). Multivariate analysis in behavioral research. Tehran: ...
 • Howell, D. C. (۲۰۰۷). Statistical Methods for Psychology (۶th ed). ...
 • Hu, L., & Bentler, P. M. (۱۹۹۹). Cutoff criteria for ...
 • Joreskog, K. G., & Sorbom, D. (۱۹۹۶). LISREL ۸: user,s ...
 • Kaiser, H. F. (۱۹۷۴). An index of factorial simplicity. Psvchometrika, ...
 • Kanagaratnam, P. Asbjornsen, A. (۲۰۰۷). Executive deficits in chronic PTSD ...
 • Lezak, M. D. (۱۹۹۵). Neuropsychological assessment. Newyork: Oxford University Press ...
 • Madrigal, R. & Hot, V. S. (۲۰۰۸). Cold cognitions and ...
 • Miotto, E. C., & Morris, R. G. (۱۹۹۸). Virtual planning ...
 • Miranda R, Valderrama J, Tsypes A, Gadol E, & Gallagher ...
 • Moritz, S., Ferahli, S., & Naber, D. (۲۰۰۴). Memory and ...
 • Morris, R. & Ward, G. (۲۰۰۵). The Cognitive Psychology of ...
 • Nunnally, J., & Bernstein, L. (۱۹۹۴). Psychometric theory. New York: ...
 • Rosvold, H., Mirsky, A., Sarason, I., Bransome, E. D. Jr., ...
 • Sharifi, H. (۱۹۹۸). Psychometric and psychometric principles. Tehran: Development Publications ...
 • Shaw, R.E., & Cutting, J.E (۱۹۸۰). Clues from an echological ...
 • Sohlberg, M. M., & Mateer, C. A. (۲۰۰۱). Cognitive rehabilitation: ...
 • SPSS Inc. (۲۰۱۶). SPSS Statistical Algoritms. Chicago: SPSS IncSteiger, J. ...
 • Streiner, D. (۲۰۰۳). Starting at the beginning: an introduction to ...
 • Stroop, J. (۱۹۳۵). Studies of interference in serial verbal reactions. ...
 • Tabachnick, B. G., & Fidell, L. S. (۲۰۰۷). Using multivariate ...
 • Tukey, J. W. (۱۹۷۷). Expioratory data analysis. Reading, MA: Addison- ...
 • Wainer, H., & Kiely, G.L. (۱۹۷۸). Item cluster and computerized ...
 • نمایش کامل مراجع