نقش اخلاق سازمانی در اعتماد و عملکرد شغلی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 60

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_IJEST-19-1_008

تاریخ نمایه سازی: 18 اردیبهشت 1403

Abstract:

زمینه: اخلاق سازمانی به عنوان یک چارچوب و الگوی مناسب در جهت پیشبرد اهداف سازمان، به عنوان یک عامل انگیزاننده قوی است و تاثیر مستقیم بر عملکرد و یا خدمات سازمان ها دارد، که این امر در مفهوم جلب اعتماد سازمانی و بهبود عملکرد شغلی جلوه گر خواهد شد؛ لذا این پژوهش با هدف بررسی نقش اخلاق سازمانی بر دو مولفه اعتماد سازمانی و عملکرد شغلی کارکنان انجام شد. روش: روش انجام کار به صورت یک تحلیل مرور سیستماتیک در سال ۱۴۰۱ صورت پذیرفت و برای انجام آن از پایگاه های علمی انگلیسی و پایگاه های علمی فارسی معتبر، کلید واژه های مرتبط با موضوع تحقیق در دو زبان فارسی و انگلیسی استفاده شد؛ از مجموع ۱۲۷ مقاله، با بهره گیری از چک لیست استروب، در نهایت با حذف مقالات تکراری، مقالات فاقد متن کامل و....، ۱۸ مقاله واجد شرایط نهایی شده و به پژوهش وارد گردیدند. یافته ها: از میان مقالات نهایی، ۵۰ درصد مطالعات خارجی و ۵۰ درصد نیز داخلی بوده اند، که در این میان ۵.۵۵ درصد پژوهش های مقطعی وکیفی، ۲۷.۷۷ درصد توصیفی وتحلیلی، ۲۲.۲۲ درصد توصیفی وپیمایشی، ۵.۵۵ درصد مقطعی وتحلیلی، ۵.۵۵ درصد مقطعی وکیفی و در نهایت ۳۱.۳۶ درصد توصیفی وهمبستگی بوده اند. در تمام مقالات بررسی شده، به نوعی نقش اخلاق سازمانی در بهبود اعتماد سازمانی و ارتقای کیفی عملکرد شغلی مورد بحث قرار گرفته و تایید شد. نتیجه گیری: نتایج این تحقیقات نشان داد که می توان میان اخلاق سازمانی و دو متغیر اعتماد سازمانی ارتباط معناداری متصور بود؛ به عبارت دیگر مدیریت مناسب مفاهیم اخلاقی در سازمان ، نه تنها نتایج درون سازمانی مانند ارتقای بهره وری و عملکرد شغلی، تقویت وجدان کار گروهی، نهادینه سازی ارزش های اخلاقی و توانمندساختن کارکنان را در پی خواهد داشت، بلکه می تواند موجب افزایش حس اعتماد به سازمان گردد.

Authors

اکرم جعفری

۱. M.A in Pure Mathematics, Payam Noor University, Mashhad, Iran

سید مرتضی غیور باغبانی

۲. Dept. of Management, Imam Reza International University (AS), Mashhad, Iran.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Olusola OI, Ajayi OS. Moral Intelligence: An Antidote to Examination ...
 • Quierrez JI, Idian RA. Business ethics: Impact to employee behavior ...
 • Taheri Attar G, pourahmadi M, Herati M. An Analysis of ...
 • Mir -Muhammadtabar, SA, Majdi, AA, Sohrabi, M. Entrepreneurship effective factors ...
 • Manteghi M. Investigating the Relationship between Organizational Ethics and Organizational ...
 • Zahed-babelan, A., Karimianpour, G. The Role of Organizational Justice and ...
 • Curado C, Vieira S. Trust, knowledge sharing and organizational commitment ...
 • Mohebbi E, Heydari, M. The mediating role of organizational enthusiasm ...
 • Rédha B, Yasser A, Brahim B, Chatti, CB. Organizational Trust ...
 • Jalali A, Rohollahi A. The effect of transformational leadership on ...
 • Moghimi S. Organization and Research approach management. Tehran: Termeh; ۲۰۱۸. ...
 • Kavousy EJ. Assessing the relationship between social capital and occupational ...
 • Shamhi H, Vesisi K, Hatami K, Aliabadi S. An investigation ...
 • Almarshoud N. Implications of ethical leadership to the corporations of ...
 • Mohammadzadeh, Rahmanseresht H, Koushazadeh S. The effect of trust in ...
 • Khayatmoghadam S, Tabatabaeinasab SM. Components of professional ethics in management. ...
 • Elanain HM.A. Leader-member exchange and intent to turnover: Testing a ...
 • Osborne S, Hammoud MS. Effective employee engagement in the workplace. ...
 • Pournaghi R. Scientific theft among university students, systematic review and ...
 • Jebbeli A, Seyed Javadin SR, Haj Karimi AA, Taban M. ...
 • Indoyo BA, Ranihusna D. Effect of Work Environment Ethics and ...
 • Guo K. The Relationship Between Ethical Leadership and Employee Job ...
 • Sarmawa IWG, Widyani AAD, Sugianingrat IAPW, Martini IAO. Ethical entrepreneurial ...
 • Ibrahim UA, Mohammed S. Relationship Between Organizational Ethics and Employee ...
 • Ilyas S, Abid G, Ashfaq F. Ethical leadership in sustainable ...
 • Nedkovski V, Guerci M, De Battisti F, Siletti E. Organizational ...
 • Bin Salahudin Sh N, Bin Alwi MNR, Baharuddin, SB, Binti ...
 • Lilly J, Duffy JA, Wipawayangkool KT. he impact of ethical ...
 • Askari R, Shamsaddin F, Dehghani Tafti A, Jafari H. Investigating ...
 • Mahmoudzadeh S, Vasegh M. Investigating the Effect of Professional Ethics ...
 • Mehrgan F, Sobhi E. Analysis of the Structural Relationship between ...
 • Sagheb Esmaeelpour M, Abdi K, Hosseini MA, Biglarian A. The ...
 • Porheydar R, Sameri M, Hassani M, Mortazanejad N. Mediating role ...
 • Kazem Pour M, Shepherd H, Ranjbar M, Hashemi S. The ...
 • Mirsepasi N, Rajabi Farjad H. Analyzing the Role of Moderating ...
 • Saki R, Saduq MS, Hamidi F. Relationship between Organizational Ethics ...
 • Ruppel CP, Harrington SJ. The relationship of communication, ethical work ...
 • Mulki JP, Jaramillo F, Locander WB. Effects of ethical climate ...
 • DeConinck JB. The effects of ethical climate on organizational identification, ...
 • Valentine S, Godkin L. Banking employees’ perceptions of corporate social ...
 • Pajares F, Johnson MJ, Usher EL. Sources of writing self-efficacy ...
 • Engelbrecht AS, Heine G, Mahembe B. The influence of ethical ...
 • Hosseini, MA, Sadeghi Baggage Aghaj N, Alamdarloo A, Farzadmehr, Mousavi, ...
 • Javid Nasab Y, Behboodi M, Hassani J. Comparison of the ...
 • Andam R, Montazeri A, Abavisani A. The relationship between work ...
 • Gilvari S, Shafizadeh H. Investigation of the relationship between quality ...
 • Tahmasebipour N, Taheri A. The mediating of professional ethics in ...
 • Hough C, Green K, Plumlee G. Impact of ethics environment ...
 • Agarwal AU. Linking justice, trust and innovative work behaviour to ...
 • Nasiri Walik Bani F, Abdul MS, Sarchahani Z. The Relationship ...
 • نمایش کامل مراجع