بررسی آسیب های اجتماعی در مدارس و تاثیرگذاری معلمان در بهبود این مشکل

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 38

This Paper With 18 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-4-15_008

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1403

Abstract:

یکی از عوامل کندشدن چرخه توسعه و حتی در مواردی بازدارنده آن، آسیب های اجتماعی است. هر کوششی همسو با اصلاح، رفع و پیشگیری از آسیب های اجتماعی، به معنای کوشش همسو با زدایش بازدارنده های توسعه و پیامدهای عقب ماندگی و شناساننده موفقیت در توسعه و بهبود حیات جامعه است؛ در این راستا دانش آموزان هر ملتی از سرمایه های فرهنگی و معنوی آن محسوب می شود. شناخت آسیب های این قشر در بالندگی و سلامت آنان موثر خواهد بود. از اینرو مقصور از تدوین این مقاله بررسی آسیب های اجتماعی در مدارس و تاثیرگذاری معلمان در بهبود این مشکل می باشد. همچنین شیوه گردآوری اطلاعات و نگارش این مقاله کیفی-مروری می باشد. درنهایت بعد از بررسی های صورت گرفته نتیجه چنان حاصل شد که آموزش و پرورش باید ضمن آموزش معلمان جهت تربیت دانش آموزان و آماده سازی آن ها برای پذیرش مسئولیت آینده، اقدام به پرورش سلامت عاطفی و اجتماعی دانش آموزان و هماهنگ با باورها و ارزش های فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، دینی و تاریخی نماید تا از طریق تحقق مفهوم استقلال فردی، هویت او را که در این دوران در حال شکل گیری است، در جهت رسیدن به کمال رهنمون سازد.

Authors

فائزه مقدم

آموزگار دوره ابتدایی، استان زنجان، آموزش و پرورش منطقه انگوران

فرناز تقیلو

آموزش و پرورش استان زنجان، منطقه زنجان رود