برنامه های درسی مهارت های زندگی در دوره ابتدایی

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_025

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1403

Abstract:

دوران کودکی، به ویژه دوره ابتدایی، نقش حیاتی در شکل گیری شخصیت، هویت و مهارت های بنیادی انسان ایفا می کند. در این دوران حساس، کودکان پایه و اساس بسیاری از رفتارها، نگرش ها و توانمندی هایی را که در طول زندگی به کار می گیرند، بنا می نهند. از این رو، نظام های آموزشی مدرن در سراسر جهان توجه ویژه ای به ارائه برنامه های درسی جامع و متناسب با نیازهای این دوره دارند. در کنار آموزش دروس سنتی و آکادمیک، آموزش مهارت های زندگی به عنوان یکی از ارکان ضروری تعلیم و تربیت در دوره ابتدایی مطرح می شود. مهارت های زندگی مجموعه ای از توانایی ها و دانش هایی هستند که افراد را قادر می سازند تا با چالش های مختلف زندگی به طور موثر و سازنده روبرو شده و در مسیر رشد و تعالی فردی و اجتماعی گام بردارند. دنیای امروز با پیچیدگی ها و چالش های متعددی روبرو است و کودکان برای موفقیت در این دنیا نیازمند مهارت های زندگی هستند. مهارت هایی مانند مقابله با استرس، تاب آوری، انعطاف پذیری، خودآگاهی و مسئولیت پذیری از جمله مهارت های کلیدی برای زندگی در دنیای مدرن هستند. آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی زمینه ای را فراهم می کند تا کودکان به انسان هایی سالم، موفق و مسئول در جامعه تبدیل شوند. این امر به نفع خود کودکان، خانواده ها و جامعه به طور کلی خواهد بود. در این مقاله به بررسی اهمیت و ضرورت آموزش مهارت های زندگی در دوره ابتدایی پرداخته می شود.