‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬اهمیت برنامه ریزی درسی در یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 83

This Paper With 13 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_027

تاریخ نمایه سازی: 22 اردیبهشت 1403

Abstract:

برنامه ریزی درسی یکی از اجزای حیاتی تدریس موثر است که مستقیما بر یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر می گذارد. این فرایند شامل سازماندهی و آماده سازی دقیق فعالیت های آموزشی، منابع و ارزیابی است تا اطمینان حاصل شود که دانش آموزان قادر به دستیابی به اهداف یادگیری خاص هستند. با ایجاد یک طرح درس سنجیده، مربیان می توانند ساختار، انسجام و جهت گیری مناسب را برای تدریس خود فراهم کنند که در نهایت منجر به بهبود مشارکت دانش آموزان، درک و حفظ اطلاعات می شود. برنامه ریزی درسی همچنین نقش مهمی در شکل دادن به تجربیات یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دارد. باتوجه به اهمیت و ضرورت بکارگیری برنامه ریزی درسی، این مقاله به بررسی اهمیت برنامه ریزی درسی موثر در افزایش نتایج دانش آموزان می پردازد و مولفه های مختلف برنامه ریزی درسی، مانند تعیین اهداف یادگیری روشن، طراحی فعالیت های آموزشی جذاب، و ارزیابی درک دانش آموز را بررسی می کند. این مقاله همچنین بر اهمیت همسویی برنامه درسی با استانداردهای آموزشی و نیازهای فردی دانش آموزان برای اطمینان از تجربیات یادگیری معنادار و مرتبط تاکید می کند. علاوه بر این، در مورد اینکه چگونه برنامه ریزی درسی می تواند مشارکت، انگیزه و پیشرفت دانش آموزان را ارتقا دهد، بحث می کند. به طور کلی، این مقاله بر نقش اساسی برنامه ریزی درسی در تقویت موفقیت تحصیلی و رشد کلی دانش آموزان تاکید می کند.

Authors

سیدعلی هاشمی

کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نکا

مائده صفری

کارشناسی ارشد مترجمی عربی دانشگاه فرهنگیان قائم شهر