‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬راه های حل موثر معلمان در ترغیب به ایجاد انگیزه در دانش آموزان

Publish Year: 1403
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 26

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_SREE-3-14_030

تاریخ نمایه سازی: 23 اردیبهشت 1403

Abstract:

یکی از مسائل پایه در حوزه آموزش و پرورش، ایجاد انگیزه درونی در دانش آموزان است. انگیزه درونی نقشی بسیار حیاتی در مسیر یادگیری فرد ایفا می کند و تاثیر بزرگی بر کیفیت تحصیلات و توسعه شخصی دارد. این مقاله به بررسی عوامل موثر در ترغیب به ایجاد انگیزه درونی دانش آموزان می پردازد. در این راستا، نقش برنامه ریزی موثر معلمان، استفاده از رویکردهای نوین در طراحی درس ها و تعاملات مثبت معلم-دانش آموز بررسی می شود. برخورداری از انگیزه درونی از اهمیت چندگانه ای برخوردار است. این نوع انگیزه، دانش آموزان را به تجربه یادگیری به عنوان یک فرایند جذاب و مفید ترغیب می کند. مفهوم انگیزه درونی نه تنها به اهمیت درسی و تحصیلی محدود نمی شود، بلکه ارتباطی مستقیم با رشد فردی، توانمندسازی ذهنی، و تشویق به کاوش در مسیرهای جدید دارد (نصرالله زاده فریدی، ۱۴۰۱). معلمان مبتدی در بسیاری از چالش های مشترک مانند توانایی حفظ نظم کلاسی، ایجاد انگیزه درونی و رغبت به درس در دانش آموزان، سازگاری با تفاوت های بین دانش آموزان و توانایی کنترل بهینه این تفاوت ها، ارزیابی مناسب فعالیت دانش آموزان، ارتباط با والدین و ایجاد روابط مثبت، با معلمان دیگر سهیم هستند. در بحث یادگیری و یاددهی به دانش آموزان، معلمانی که به خوبی برای یادگیری، ایجاد انگیزه درونی و مسئولیت های مدیریتی آماده هستند، نسبت به معلمانی که آمادگی لازم و کافی کلاسی را ندارند، مشکلات کلاسی کمتری دارا هستند. انگیزه درونی شامل فرآیندهایی که می توانند رفتار دانش آموز را برانگیخته و آغاز کنند، به رفتار آنها جهت و هدف ببخشند، به تداوم رفتار کمک کنند و به دانش آموزان در انتخاب یک رفتار خاص کمک نمایند و یا روحیه بخش یا فعال کننده رفتار باشند اطلاق می شود (اصغری سرخی و همکاران، ۱۳۹۹).