علل انحرافات جنسی از دیدگاه علم جرم شناسی

Publish Year: 1401
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 68

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ISCV05_210

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1403

Abstract:

پیدایش و گسترش انحراف های جنسی از مهم ترین زمینه های سقوط و تباهی هر جامعه به شمار می رود. ازاین رو، این مقاله در مورد عوامل پیدایش این آسیب ها، از اهمیت ویژه ای برخوردار است و نقش بسزایی در پیشگیری از بروز آن خواهد داشت. در اینجا به این مهم پرداخته شده و با تحلیل عوامل پیدایش این انحرافات از دیدگاه علوم جرم شناسی بررسی شده است. در این راستا، ابتدا به مفهوم شناسی انحرافات جنسی، سپس به بررسی مصادیق، عوامل و زمینه های پیدایش این انحرافات از دیدگاه جرم شناسی پرداخته شده است. از جمله این عوامل می توان به مواردی همچون عدم آگاهی جنسی، آزادی های کاذب، روابط نادرست فرهنگ جنسی ، فقر و ... می توان اشاره کرد.

Authors

محمد رشیدپور

کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی