تحلیل دینامیکی غیر خطی قاب فولادی دو بعدی با میراگر ویسکو الاستیک

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 74

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

BGCONF09_027

تاریخ نمایه سازی: 28 اردیبهشت 1403

Abstract:

در دهه های اخیر مطالعات گسترده ای درباره میراگرهای ویسکو الاستیک به عنوان یکی از انواع سیستم های کنترل غیرفعال سازه، جهت استهالک و جذب انرژی زلزله انجام شده است . در این تحقیق به بررسی اثر میراگر ویسکوالاستیک بر پاسخ لرزه ای قاب خمشی فولادی ۷ طبقه پرداخته شده و پس از انجام تحلیل دینامیکی غیرخطی ، پاسخ سازه با میراگر و سازه بدون میراگر با هم مقایسه شده است . برای انجام این تحقیق از نرم افزار اباکوس استفاده شده است . برای افزایش عملکرد میراگر ویسکوالاستیک ، ضریب سختی و ضریب میرایی میراگر ویسکوالاستیک بر اساس میزان کاهش شتاب نوک و تغییر مکان نوک سازه بهینه شده است . بررسی نتایج نشان داد که جابجایی نوک سازه در حالت سازه با میراگر ویسکوالاستیک ۶۳% کاهش به نسبت سازه بدون میراگر است . هم چنین شتاب نوک سازه برای سازه با میراگر ۸۱% کاهش به نسبت سازه بدون میراگر است . هم چنین میزان انرژی زلزله ورودی به سازه برای حالت با میراگر و سازه بدون میراگر بررسی و میزان اتلاف ان توسط سازه و میراگر ویسکوالاستیک بررسی شد. که این بررسی نشان داد میراگر ویسکوالاستیک ۸۳% انرژی زلزله را تلف می کند و سازه فولادی پس از زلزله در محدوده الاستیک باقی می ماند.

Keywords:

تحلیل دینامیکی غیر خطی , میراگر ویسکو الاستیک , قاب فولادی دو بعدی , انرژی استهلاک شده توسط میراگر , شتاب نوک سازه

Authors

مهدی اسکندری

کارشناس ارشد مهندسی عمران ، دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار ، ایران

حسین خسروی

استادیار، عضو هیات علمی گروه عمران ، دانشگاه حکیم سبزواری ، سبزوار ، ایران