بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک در شهرداری قزوین

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 42

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_AMVJ-6-87_013

تاریخ نمایه سازی: 29 اردیبهشت 1403

Abstract:

در این پژوهش به بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک درشهرداری قزوین پرداخته شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و راهبرد تجارت الکترونیک با موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک درشهرداری قزوین می باشد. برای تحقق این هدف، داده های مربوط از طریق توزیع پرسشنامه گردآوری گردید. پرسشنامه های تحقیق دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک، مدیریت کیفیت خدمات الکترونیکی و ادراک موفقیت تجارت الکترونیکی بوده است. این پژوهش دارای سه فرضیه بوده که فرضیه اول به بررسی رابطه بین مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک و موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک، فرضیه دوم به بررسی رابطه بین دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک و مدیریت کیفیت خدمات الکترونیک و فرضیه سوم به بررسی رابطه بین دامنه شمول راهبرد تجارت الکترونیک و موفقیت راهبرد تجارت الکترونیک پرداخته است. برای آزمون فرضیات و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS ۲۳ استفاده شده است. با توجه به نتایج حاصل از داده ها، مشخص گردید که هر سه فرضیه تحقیق تائید گردیدند.

Authors

معصومه زارع

کارشناسی ارشد حسابداری، معاون مالی و اقتصادی شهرداری منطقه دو قزوین، قزوین، ایران.

فرج قاسمی اروشکی

کارشناسی مدیریت، کارشناس ارزشیابی کارکنان سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین، قزوین، ایران.

کامل زمانی قشلاقی

کاردان عمران امور پیمان، سرپرست امور قراردادهای سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین، قزوین، ایران.

محمد اسمعیل حقیقت

کاردان عمران امور پیمان، کارشناس امور قراردادهای سازمان حمل و نقل ترافیک شهرداری قزوین، قزوین، ایران.