تبیین و تحلیل مواضع کاربرداصاله الحقیقه در آرای فقهی باب حج

Publish Year: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 71

This Paper With 19 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_MIGHAT-29-114_004

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1403

Abstract:

از مهم ترین اصول لفظی، «اصاله­الحقیقه» است و کاربرد آن، در جایی است که معنای حقیقی و مجازی  لفظ معلوم و مشخص باشد،  اما مراد متکلم معین و معلوم نیست؛در این صورت گفته می شود: اصل بر معنای حقیقی بوده و اراده معنای مجازی نیازمند دلیل می­باشد. نظر به اهمیت استنباط دقیق احکام شرعی، پژوهش حاضر با نگاه مسئله­محورانهو با مراجعه به منابع کتابخانه­ای، موارد به کارگیری اصل مزبور را در آثار فقهای امامیه در باب حج مورد بررسی قرار داده است. از جمله اهداف این پژوهش گردآوری منبعی منسجم و جامع است که به صورت تحلیلی و استدلالی بحث مذکور را در باب حج مورد بررسی قرار دهد و ثمرات احتمالی مترتب بر هر بحث را بیان کند.یافته­های تحقیق حاکی از آن است که فقها در جایی که امکان اجرای اصاله­الحقیقه وجود داشته است، پس از ذکر معنای حقیقی و مجازی، با ذکر دلیل به تبیین نظریه مختار خویش پرداخته­اند که حسب تتبع جستار حاضر این امر در ذیل پنج مبحث و عنوان فقهی صورت گرفته که نوشتار پیش خواهد کوشید به تبیین و تحلیل این مواضع بپردازد.

Authors

محمد ناجم حصاری

دانش آموخته کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

علی محمدیان

دکترای تخصصی، استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه بزرگمهر قائنات.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابن ادریس، محمدبن احمد (۱۴۱۰ق). السرائرالحاوی لتحریرالفتاوی، چاپ دوم، قم، ...
 • ابن براج، عبدالعزیزبن نحریر (۱۴۰۶ق). المهذب فی الفقه، چاپ اول، ...
 • بحرانی، یوسف (۱۴۰۵ق). الحدائق الناضره، قم، دفترانتشارات اسلامی ...
 • ترحینی عاملی، محمدحسن (۱۴۲۶ق). الزبده الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، ...
 • تهانوی، علی بن علی (بی تا). موسوعه کشاف اصطلاحات الفنون ...
 • حرعاملی، محمدبن حسین (۱۴۰۹ق). وسائل الشیعه، قم، موسسه آل البیت: ...
 • خمینی، سیدروح الله (۱۳۹۲ش). تحریرالوسیله، چاپ اول، قم، موسسه تنظیم ...
 • ذهنی تهرانی، سیدمحمدجواد (۱۳۶۶ش). المباحث الفقهیه فی شرح الروضه البهیه، ...
 • زحیلی، وهبه (۱۴۰۶ق). اصول الفقه الاسلامی، چاپ اول، بیروت، انتشارات ...
 • زمخشری، محمدبن عمر (۱۳۹۹ق). اساس البلاغه، چاپ اول، بیروت، انتشارات ...
 • سبزواری، سیدعبدالاعلی (۱۴۱۷ق). تهذیب الاصول، چاپ سوم، قم، موسسه المنار ...
 • سبزواری، سیدعبدالاعلی (۱۴۱۳ق). مهذب الاحکام فی بیان حلال والحرام، قمف ...
 • شهیداول، محمدبن مکی (۱۴۱۷ق). دروس الشرعیه فی فقه الامامیه، چاپ ...
 • شهیدثانی، زین الدین بن علی (۱۴۱۰ق). الروضه البهیه فی شرح ...
 • طباطبایی، سیدعلی (۱۴۱۸ق). ریاض المسائل، چاپ اول، قم، انتشاراتآل البیت: ...
 • طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم (۱۴۱۷ق). العروه الوثقی، چاپ اول، قم، موسسه ...
 • طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۷ق). الخلاف، قم، دفترانتشارات اسلامی ...
 • طوسی، محمدبن حسن (۱۳۸۷ق). المبسوط فی فقه الامامیه، چاپ سوم، ...
 • طوسی، محمدبن حسن (۱۴۰۰ق). النهایه فی مجردالفقه والفتاوی، چاپ دوم، ...
 • عاملی، حسن بن زین الدین (۱۳۷۷ش). معالم الدین، چاپ اول، ...
 • علامه حلی، حسن بن یوسف (۱۴۱۱ق). تذکره الفقها، چاپ اول، ...
 • علامه حلی، حسن بن یوسف (۱۴۱۳ق). مختلف الشیعه فی احکام ...
 • فاضل تونی، عبدالله بن محمد (۱۴۱۲ق). الوافیه فی اصول الفقه، ...
 • فاضل هندی، محمدبن حسن (۱۲۷۱ق). کشف اللثام، قم، موسسه انتشارات ...
 • فیض، علیرضا (۱۳۹۸ش). مبادی فقه واصول، تهران، انتشارات دانشگاه تهران ...
 • فیومی، احمدبن علی (۱۴۱۴ق). المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر، ...
 • قاروبی تبریزی، حسن (۱۳۹۵ش). النضید فی شرح الروضه الشهید، قم، ...
 • محقق حلی، جعفربن حسن (۱۴۰۷ق). المعتبر فی شرح المختصر، چاپ ...
 • محقق حلی، جعفربن حسن (۱۴۰۸ق). شرایع الاسلام فی مسائل الحلال ...
 • مشکینی، علی (۱۳۷۱ش). اصطلاحات الاصول ومعظم ابحاثها، چاپ پنجم، قم، ...
 • اردبیلی، احمدبن محمد (۱۴۰۳ق). مجمع الفائده والبرهان، چاپ اول، قم، ...
 • موسوی عاملی، محمدبن علی (۱۴۱۱ق). مدارک الاحکام، قم، انتشاراتآل البیت: ...
 • نجفی، محمدحسن (۱۳۶۲ش). جواهرالکلام، چاپ هفتم، بیروت، انتشاراتدار احیاء التراث ...
 • نمایش کامل مراجع