مقایسه تطبیقی “ساختار جلسات نقد و کرکسیون در آتلیه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی” با “ساختار پیشنهادی پژوهشگران فعال در این حوزه”

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 25

This Paper With 20 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_ISAU-14-2_023

تاریخ نمایه سازی: 30 اردیبهشت 1403

Abstract:

شناسایی ساختار مطلوب جلسات نقد و کرکسیون در آتلیه های معماری از ضرورت های یک ساختار آموزشی پیشرو و کارآمد محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی میزان انطباق ساختار جلسات نقد و کرکسیون در آتلیه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با ساختار پیشنهادی پژوهشگران فعال در این حوزه است. روش تحقیق پژوهش حاضر، اسنادی - پیمایشی و متکی بر فن تحلیل محتوا است. نمونه گیری در این پژوهش به شیوه هدفمند انجام شده است. آتلیه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با توجه به رویکرد نوین آن در امر آموزش معماری به عنوان حجم نمونه مورد نظر انتخاب گردید. در این پژوهش برای تحلیل آماری داده های کمی از نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از شناسایی ده مفهوم یا معیار اصلی در ساختار جلسات نقد و کرکسیون در آتلیه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی است. نتایج پژوهش نشان دهنده ارتباط مستقیم و معنادار میان ساختار جلسات نقد و کرکسیون در آتلیه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی با ساختار پیشنهادی پژوهشگران فعال در این حوزه بر اساس مفاهیم ده گانه شناسایی شده می باشد؛ به این مفهوم که جلسات نقد و کرکسیون در آتلیه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی برخوردار از چهارچوبی نظام مند و همگرا با ساختارهای موفق جهانی است. لذا به عنوان یک نمونه موفق داخلی با قابلیت تعمیم پیشنهاد می گردد. فرضیه حاکم بر پژوهش میزان این انطباق را در سطح متوسط ارزیابی کرده بود؛ لیکن ضمن اثبات این فرضیه، مقدار ضریب همبستگی ۰/۶۷۴ وجود رابطه مستقیم و در سطح بالاتر از متوسط را نیز تائید می نماید.

Authors

نسرین سلجوقی

دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

وحید احمدی

استادیار، گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، واحد مشهد، دانشگاه آزاد اسلامی، مشهد، ایران.

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • Abd El-Latif, M & Al-Hagla, Kh & Hasan, A, (۲۰۲۰). ...
 • Abul Maali al-Husseini, Kh, (۲۰۱۲). "Qualitative analysis of the text: ...
 • Ahadi, P, (۲۰۱۷). "Providing an evaluation model of students' architectural ...
 • Alizadeh Miandoab, A. and Akrami, G. (۲۰۱۸). "Investigation of different ...
 • Cikis, S & Cil, E, (۲۰۰۹). “Problematization of assessment in ...
 • Datta, A, (۲۰۰۷). “Gender and Learning in the Design Studio”, ...
 • Dozois, Paula S.M, (۲۰۰۱). “Construction Through Critique: the dialogic form ...
 • Emam, M & Taha, D & Elsayad, Z, (۲۰۱۸). “Collaborative ...
 • Haghighi, S. and Dezhdar, A. and Dehghan, N. (۲۰۱۸). "Improving ...
 • Jabari Nougabi, H, (۲۰۱۵). "Advanced statistical methods and linear models ...
 • Jabari Nougabi, H. and Erfanian, M. (۲۰۱۸). "Sample size determination ...
 • Kurt, S., (۲۰۰۹). “An analytic study on the traditional studio ...
 • Kvan, T., Yunyan, J., (۲۰۰۵). Students' learning styles and their ...
 • Litkohi, S, (۲۰۱۲). "Investigation of the relationship between the academic ...
 • Masoudinejad, S, (۲۰۱۸). "A model for evaluating architectural design workshop ...
 • Mirriahi, S, (۲۰۰۸). "A reflection on the method of evaluation ...
 • Mirriahi, S, (۲۰۱۳). "Assessment and evaluation in architecture education system ...
 • Mohammadi Balban Abad, S. and Iranmanesh, S. and Bemanian, M. ...
 • Momtahen, M. and Nari Qomi, M. (۲۰۱۷). "Educational procedures in ...
 • Nadimi, H, (۲۰۱۰). "A look at the evaluation of architectural ...
 • Oh, Y., Ishizaki, S., D. Gross, M., Yi-Luen, E., (۲۰۱۳). ...
 • Otto, and (۲۰۱۴). "Architecture and critical thinking", translated by Amina ...
 • Petry, E, (۲۰۰۲). “Architectural Education: Evaluation and Assessment”, ۳۲nd ASEE/IEEE ...
 • Qaidi, M. and Golshani, A. (۲۰۱۵). "Content analysis method, from ...
 • Rezaei Ashtiani, S. and Mahdinejad, J. (۲۰۱۸). "Presenting a criteria-based ...
 • Sadram, and Nadimi, H, (۲۰۱۴). "The role of teacher's handwriting ...
 • Salama, Ashraf M, (۲۰۰۵). “A Process Oriented Design Pedagogy: KFUPM ...
 • Salama, Ashraf M, (۲۰۱۰). “Student Perceptions of the Architectural Design ...
 • Sameh, R. and Yazidi, A. (۲۰۱۴). "Judging mechanism and design ...
 • Sardashti, S. and Shafaei, M. and Mozaffar, F. (۲۰۱۸). "Using ...
 • Scagnetti, G, (۲۰۱۷). “A dialogical model for studio critiques in ...
 • Seymour, M. W., & CHANCE, S. M. (۲۰۱۰). “Assessment Formats: ...
 • Shannon, s.J, Woodbury, R, Roberts, I, (۲۰۱۱). “vGallery: web spaces ...
 • Sharif, H, (۲۰۱۱). "Critic's thinking and evaluation of the idea ...
 • Utaberta, N., Hassanpour, B., Che Ani, A. I., Surat, M., ...
 • Utaberta, N., Hassanpour, B., Handryant, A.N., Che Ani, A.I., (۲۰۱۳). ...
 • Valizadeh Oghani, M. and Azizi, A. (۲۰۱۷). "Architecture education; knowledge-based ...
 • Wolffe, m., Defesche., A & LanS., W, (۱۹۹۹). “Valued Approach ...
 • Yazdani, S. and Khanmohammadi, M., (۲۰۱۰). "Education of architectural design ...
 • نمایش کامل مراجع