ارائه مدلی برای بهره وری انرژی در سیستمهای هوشمند کنترل و نظارت اینترنت اشیاء بر اساس رایانش ابری

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 35

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ECICONFE08_001

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

پیشرفت کاربردهای اینترنت اشیا باعث ایجاد شکاف دانش ، در به کارگیری موثر اینترنت اشیا توسط متخصصان برای دستیابی به بهره وری انرژی شده است . بررسی گسترده کاربردهای اینترنت اشیا برای صرفه جویی در انرژی در ساختمان ها و شهرها بعنوان یک ضرورت به حساب می آید لذا یک مطالعه کامل را با استفاده از یک بررسی سیستماتیک که نمای کلی از مفاهیم ، مدلها، برنامه ها، روندها و چالش هایی را که با آنها مواجه می شویم ، پوشش دهد و مدل پیشنهادی مقاله حاضر با توجه به چالش های مطرح شده ارائه شود. یافته ها حاکی از محدودیت هایی در توسعه استراتژی های اینترنت اشیا در ساختمانها و شهرها توسط متخصصان این حوزه به دلیل درک ناکافی از فناوری ها می باشد. رایج ترین الگوریتم های یادگیری ماشین را که می توان با اینترنت اشیا ترکیب کرد تا ساختمانهای هوشمند را بهینه تر کرد، بررسی شد. این روشهای یادگیری ماشین می توانند نقشی حیاتی در اینترنت اشیا برای بهینه سازی انرژی ساختمانهای هوشمند داشته باشند. با وجود اینکه پیشرفت های تکنولوژیکی اخیر در الگوریتم های یادگیری ماشینی امکان پیادهسازی مفهوم ساختمانهای هوشمند را فراهم کرده است ، هنوز چالش های مختلفی در ساختمانهای هوشمند برای بهرهوری انرژی وجود دارد. در نهایت ، استدلالهای مهم و گامهای بعدی برای استفاده موثر از اینترنت اشیا از نظر بهرهوری انرژی ارائه می شود.

Authors

پیمان بابائی

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب

آرش عرفانیان

گروه مهندسی کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب