بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 41

This Paper With 6 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0361

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

هوش هیجانی ، توانایی فرد در ادراک و دریافت احساسات و هیجانات خودش و همین طور دیگران می باشد که نشان می دهد فرد در مقابل بحران ها چه اندازه توانایی دارد. هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی می باشد. روش پژوهش به صورت توصیفی و بر مبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد که در این بین از مقالات معتبر و کتاب های مربوطه در این زمینه استفاده شده است . نتایج نشان می دهد که هوش هیجانی بالا در دانش آموزان باعث پیشرفت تحصیلی آنان نیز می شود.

Keywords:

هوش هیجانی , پیشرفت تحصیلی , دانش آموزان دوره ابتدایی

Authors

رضا نجفی

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد زنجان

محمدکاظم سلامت

هیئت علمی وابسته دانشگاه آزاد واحد زنجان، مربی

فاطمه گنج خانلو

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد زنجان

حسین نصیری

دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد واحد زنجان