سکوت سازمانی ؛ مانعی در مقابل پیشرفت سازمان

Publish Year: 1402
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 31

This Paper With 14 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CTCONF08_0955

تاریخ نمایه سازی: 3 خرداد 1403

Abstract:

کارکنان در سازمان با چالش های متعددی روبه رو هستند که گاهی اوقات باعث می شود در برابر ابراز ایدههایشان سکوت کنند. هدف از این پژوهش بررسی پدیده سکوت سازمانی در سازمان است . در این مطالعه توصیفی به منظور جمع آوری اطلاعات با جستجو در پایگاههای اطلاعاتی در دسترس مانند سیویلیکا، اسآیدی، گنج و استفاده از مقالات و پایاننامه های مرتبط ، در بازه پنج سال اخیر سعی شده به تعاریف ، تاریخچه ، انواع، عوامل موثر، پیامدها و راههای خروج از سکوت سازمانی پرداخته شود. نتایج نشان داد که سکوت سازمانی کارکنان، اثرات مخربی برای سازمان و خودشان به همراه دارد و مانع پیشرفت در سازمان می گردد.

Authors

فاطمه مقری

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه بیرجند

سیده فرزانه سرفرازی

دانشجوی کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه بیرجند