تحلیل هیدرودینامیکی عددی سازه های مغروق پوسته ای با معرفی روش منطقه بندی و مطالعه نزدیکی سازه با کف دریا

Publish Year: 1379
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,459

This Paper With 16 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ICOPMAS04_050

تاریخ نمایه سازی: 28 آبان 1384

Abstract:

در این مقاله تحلیل هیدرودینامیکی سازه های بزرگ سه بعدی پوسته ای بواسطه برخورد امواج پیشرو، با استفاده از تئوری پراکندگی (Diffraction Theory) در مناطق تفکیک شده و با استفاده از روش المانهای مرزی مستقیم صورت گرفته است. در این مطالعه برای سازه های پوسته ای، راه حلی ارائه گردیده بدین صورت که با معرفی تفکیک منطقه بندی، الگوریتم تحلیل المان های مرزی در مناطق تفکیک شده تنظیم و با ترکیب معادلات در مناطق مختلف مسیر یافتن پتانسیل مجهول در روی سطح داخلی و خارجی سازه مشخص گردیده است. مسئله مهم دیگری که در این مطالعه بدان پرداخته شده، بررسی اثر نزدیکی سازه با کف دریا می باشد که این مساله با تنظیم معادلاتی خاص در المان های نزدیک به کف و ترکیب این معادلات با سایر معادلات در چارچوب روش حل المان های مرزی صورت گرفته است. برنامه های رایانه ای بر اساس الگوریتم های ارائه شده تنظیم گردیده و نتایج این برنامه ها برای شکل ها و حالتهای مختلف در قالب نمودارهایی در این مطالعه آمده است.

Authors

مجید عباسپور

دانشیار دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف

مهرداد بامداد

کارشناس ارشد مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف مجتمع تحقیقاتی صنعتی