تحلیل ناپایداری ساختاری در تونل چشمه لنگان

Publish Year: 1384
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,826

This Paper With 11 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

SGSI09_119

تاریخ نمایه سازی: 19 اردیبهشت 1386

Abstract:

احداث تونل به عنوان یکی ازروشهای مفید جهت انتقال آب از یک حوضه آبریز به حوضه دیگر می باشد . به همین منظور تونل چشمه لنگان برای انتقال آب از چشمه لنگان و حوزه آبریز آن به زاینده رود اصفهان احداث گردید . در این مقاله به تحلیل آماری نتایج برداشت های صحرایی ناپیوستگی ها توسط نرم افزار DIS پرداخته و در مسیر تونل پرداخته شده است و سپس با استفاده از رده (Q,RMR,GSI) سپس طبقه بندی توده سنگ ها بندی های توده سنگ به پیش نهاد سیستم نگهدارنده در مسیر تونل اشاره شده است و سپس با استفاده از وضعیت درزه ها در مسیر تونل با استفاده از نرم افزار UNWEDGE به بررسی ناپایداری ساختاری در مسیر تونل پرداخته شده و وضعیت گوه ها ایجاد شده را در مسیر تونل مورد بررسی قرار داده ایم

Keywords:

تونل چشمه لنگان , طبقه بندی توده سنگ , ناپایداری ساختاری , نرم افزار DIPو UNWEDGED

Authors

ابراهیم شریفی تشنیزی

دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

عباس افتخاری

دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک دانشگاه تربیت مدرس

محمدرضا نیکودل

استادیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

علی ارومیه ای

دانشیار زمین شناسی مهندسی دانشگاه تربیت مدرس