بررسی رشد طول انگشتان دست پسران 10-7 سال بر اساس قوم و نژاد (مطالعه موردی: بلوچ و فارس )

Publish Year: 1393
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,784

This Paper With 15 Page And PDF Format Ready To Download

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIGS13_0740

تاریخ نمایه سازی: 7 بهمن 1393

Abstract:

زمینه و هدف: اگر چه تحقیقات بسیاری در زمینهی شاخصهای آنتروپومتری (زیست سنجی انسان)نظیر وزن، قد و شاخص تودهی بدنی انجام گرفته است، اما پژوهشهای اندکی در زمینهی شاخصهای آنتروپیومتری دست بر حسب قومیت و نژاد انجام شده است. لذا درمطالعهی حاضر شاخصهای آنتروپومتریک دست پسران 10-7 سال نژاد بلوچ و نژاد فارس مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است روش بررسی: در این مطالعهی تحلیلی از نوع مقطعی تعداد 150 دانشآموز پسر نژاد بلوچ ساکن مهرستان (سیستان و بلوچستان) و 312 دانشآموز پسر نژاد فارس ساکن مشهد، مورد مطالعه قرار گرفتند. طول همه انگشتان هر دو دست با استفاده از کولیس دیجیتال اندازهگیریشد. ضمن اندازهگیری این شاخصها، الگوریتمی برای رشد طول انگشتان در گروه سنی 7 تا 10 سال پسران در دو قومیت مختلفمشخص و نتایج آن با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت.یافتهها: با توجه به نتایج اندازهگیریهای آنتروپومتریک در نژاد فارس، میانگین اندازههای5D ،4D ،3D ،2D ،1D در ردههای سنی 10-7سال نشان میدهد که3dبیشترین و5D کمترین اندازه رادارد بطوریکه 3D>2D>4D>1D>5D ودرنژادبلوچ 3D بیشترین و 1D کمترین اندازه را دارد بطوریکه 3D>4D>2D>5D>1D در مجموع یافتهها نشان داد که بین میانگین طول انگشتان دست نژاد بلوچ و فارس تفاوت معناداری وجود دارد و به طوری که میانگین طول انگشتان دست در نژاد فارس بیشتر است. بحث و نتیجهگیری: با توجه به یافتههای پژوهش مشخص شد که میانگین طول انگشتان دست در نژاد فارس بیشتر از نژاد بلوچ است. لذا پیشنهاد میگردد نتایج این تحقیق در مطالعات رشد و نمو، جراحی پلاستیک و مهندسی پزشکی مورد توجه قرار داده شود

Authors

قدوس سپاهی

دانشجوی کارشناسی ارشد زیست شناسی سلولی تکوینی جانوری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران

جینا خیاط زاده

دکترا، استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد،گروه زیست شناسی، مشهد، ایران.

ناصر مهدوی شهری

دکترا، استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، گروه زیست شناسی، مشهد، ایران

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • ابوالحسن زاده، اکرم؛ ماستری فراهانی، رضا؛ فرزام پور، شاهرخ هی، ...
 • ایلقار آبیار، سمیه؛ عابدینی، مهدیه؛ مصلایی، طاهره؛ نجفی، علیرضا؛ معزانه، ...
 • جهان بین، آرزو؛ مهدوی شهری، ناصر؛ بقایری پور، معصومه. (1389). ...
 • جنیدی جعفری، احمد؛ صادقی، فاطمه. (1387). بررسی ابعاد آنتروپومتریکی استاتیکی ...
 • جهانشاهی، مهرداد؛ حیدری، کامران؛ گلعلی پور، محمدجعفر. (1384). تعیین شکل ...
 • جهانشاهی، مهرداد؛ گلعلی‌پور، محمدجعفر؛ حیدری، کامران. (1387). قومیت و شکل ...
 • حسن زاده، غ، ر.1378. نژادهای انسانی (آنتروپولوژی. انتشارات علم وادب. ...
 • شیخالاسامی، بهناز؛ آل طه، مجید. (1390). بررسی تاثیر جنسیت و ...
 • صادقی، فاطمه؛ مظلومی، عادل؛ کاظمی، زینب. (1392). بررسی ابعاد آنتروپومتریکی ...
 • علوی، شیوا؛ صفری، امیر. (1382). بررسی اندازه‌های آنتروپومتریک صورتی و ...
 • محمود زاده ثاقب، ح. _ حیدری، ز.، نوری مو گهی، ...
 • Farkas LG, Katic MJ, Forrest CR, Alt KW, Bagic I, ...
 • Bailey, A. A., Hurd, P. L. 2004. Finger length ratio ...
 • Bhattacharyya, D., Ranjan, R., Choi, M. 2009. Biometric authenticatic ation. ...
 • Bohm, I., Testor, F., (2004) Biometric Systems. C ommunic ations ...
 • Boulgouris, N. V., N. Plataniotis, K., Micheli, E. 2010. Biometrics: ...
 • Buretic Tomljanovic A, Giacometti J, Ostojic S, Kapovic M. (2007). ...
 • Choe KS, Sclafani AP, Litner JA, Yu GP, Romo T.The ...
 • Choi, IH., Kim, KH., Jung, H., Yoon, SJ., et al. ...
 • Coates, J., Gurnell, M., Rustichini, A. 2008. Second to fourth ...
 • Farkas LG, Kolar JC, Munro IR. (1985). Craniofacial disproportions in ...
 • Farkas LG. Katic MJ. Forrest CR. (2000). International anthrop ometric ...
 • Golalipour M, Jahanshahi M, Haidari K. (2007). Morphological evaluation of ...
 • Golalipour M. (2006). The effect of ethnic factors on cephalic ...
 • Grimbos, T., Dawood, K. Burriss, R.P. 2010. Sexual orientation and ...
 • Heidari K. Mahmo udzadeh Sagheb HR. (2006). Morphological evaluation of ...
 • Joshi, N., Rikimanu., Pandevs., (2005). Effect of economic status and ...
 • Kanchan, T., Krishan, K. 2011. Anthrop ometry of hand in ...
 • Loehlin JC, McFadden D, Medland SE, Martin NG. Population differences ...
 • Mahmo udzadeh h, Heydar K. (2006). Morphological evaluation of head ...
 • Mcfadden, D. Loehlin, J., Medland, S, Martin, N. 2006. Population ...
 • Porter JP. The average African American male face: _ anthrop ...
 • Saksena SS, Bixler D. (1990). Facial morphometrics in the identification ...
 • _ Assistant professor, Department of Biology, Science and Research Branch, ...
 • _ Professor, Department of Biology, Science and Research Branch, Islamic ...
 • D, 5D at ages of 7-10 years, that 3D is ...
 • نمایش کامل مراجع