بررسی هیستومتریک ترمیم زخم موش های دیابتی تحت تاثیر پودر غلاف میوه گیاه Prosopis farcta

Publish Year: 1389
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 842

نسخه کامل این Paper ارائه نشده است و در دسترس نمی باشد

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

این Paper در بخشهای موضوعی زیر دسته بندی شده است:

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

HERBAL01_1179

تاریخ نمایه سازی: 25 فروردین 1394

Abstract:

دیابت قندی یکی از شایعترین بیماری های غدد است که شیوع فراوانی در جهان داشته و یک تهدید جدی برای سلامت انسان ها به شمار می آید از بیماری های پرهزینه و علت اصلی سه دسته از عوارض قطع عضو ، نارسایی کلیه و عوارض کوری محسوب می شوند و از عوارض دیگر این بیماری ایجاد زخم های دیابتی است افزایش کیفیت درمان موثرتر و کارآمدتر زخم همیشه مورد توجه دانشمندان و بخصوص محققان علوم داروی و طب سنتی قرار گرفته است . یکی از گیاهانی که در ایران جهت التیام زخم و درمان دیابت کاربرد دارد گیاه جغجغه (Prosopis farcta) می باشد این گیاه از خانواده Leguminosae و بومی نواحی خشک و نیمه خشک آفریقا و آسیاست هدف از این تحقیق بررسی تاثیر پودر میوه گیاه جغجفه بر روند ترمیم زخم های موشهای دیابتی است برای این تحقیق 18 سر رت نر جوان 3 تا 6 ماهه انتخاب شد و به طور تصادفی در 3 گروه شاهد سالم ، شاهد دیابتیف دیابتی تیمار با پودر میوه دسته بندی شدند و سپس دو گروه با تزریق داخل صفاقی محلول STZ با دوز 55mg/kg دیابتی شدند. و برای ایجاد زخم در پوست حیوان از پانج با قطر 4 میلیمتر استفاده شد و در هر سمت بدن 3 سوراخ و جمعا در هر حیوان 6 سوراخ ایجاد شد. سپس گروه های کنترل روزانه 2 بار در ساعات مشخصی با نرمال سالین و گروه دیگر با پودر غلاف میوه تیمار شدند. 2 روز بعد از شروع آزمایش در روزهای 20، 15، 10، 8، 4، 2 نمونه گیری انجام شد و در همه گروه ها اندازه سوراخ ها با استفاده از ورق شفاف و روش پلانی متری اندازه گیری شد و پس از مشاهدات ماکروسکوپی و تهیه جداول داده ها جهت تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار Excel و آزمون غیر پارامتری استفاده شد. نتایج نشان داد پودر غلاف میوه به طور معنی داری مساحت سطح زخم را در گروه های درمان نسبت به گروه های کنترل کاهش داد (5%>p) بنابراین استعمال موضعی پودر میوه گیاه جغجغه موجب تسریع بهبودی زخم های موش های دیابتی می شوند و با توجه به اثرات آنتی دیابتی و التیام بخشی این گیاه امید است نتایج حاصل در طب سنتی و فارماکولوژی استفاده مناسب پیدا کند.

Authors

آزاده رنجبر حیدری

کارشناس زیست شناسی علوم جانوری - تکوین (دانشجو)

جینا خیاط زاده

استادیار زیست شناسی علوم جانوری - تکوین (هیئت علمی)

ناصر مهدوی شهری

گروه زیست شناسی دانشکده علوم دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد