استفاده از راهکارهای RFID در تشخیص،کنترل و مدیریت شرایط زیست محیطی

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,238

This Paper With 12 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ESPME01_089

تاریخ نمایه سازی: 9 اردیبهشت 1387

Abstract:

امروزه فناوری شناسایی از طریق امواج رادیویی (RFID) با استقبال و کاربرد روز افزون در امور مردم مواجه شده است. انتقال اطلاعات در RFIDها، از طریق امواج رادیویی و توسط یک دستگاه قرائتگر حاصل میشود. این برچسبها ممکن است به یک محصول، وسیله و یا شخص متصل شوند و اطلاعات آنها در سیستم های مدیریتی دارای فواید متعددی خواهد بود. با اتصال این برچسب ها به حیوانات و پرندگان امکان ثبت و کنترل شرایط زیست محیطی آنان فراهم شده است؛ همچنین با قرار دادن این برچسب ها در مکان های مشخص و تلفیق آنها با حساسه های محیطی و همراهی آن با کاربردهای اینترنتی، امکان بررسی و کنترل شرایط محیطی از قبیل درجه حرارت، گازهای درون محیط، رطوبت و نور فراهم می آید. لذا در این مقاله به تاریخچه RFID پرداخته و به چگونگی عملکرد و اجزای سیستم های شناسایی از طریق امواج رادیویی (برچسب های RFID، آنتن ها، دستگاه های قرائتگر اطلاعات، نرم افزارها و پایگاه های داده) می پردازیم و با بررسی انواع باند فرکانسی RFID و نمونه کاربرد در هر باند به EPC به عنوان کد الکتریکی استاندارد اشاره کرده و کلاس های مختلف RFID را مطرح می سازیم؛ سپس به مزایا و محدودیت های RFID می پردازیم و به شاخصه های انتخاب یک برچسب مناسب اشاره خواهیم کرد.

Keywords:

شناسایی از طریق امواج رادیویی , مدیریت حساسه ها , کد الکترونیکی محصول , رهگیری

Authors

محمودرضا سمیعی زفرقندی

کارشناس ارشد رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک، دانشگاه آزاد اسلامی وا