بررسی اثر متقابل مواد اولیه در جرمهای ریختنی کم سیمان

Publish Year: 1386
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,159

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

CIMS11_212

تاریخ نمایه سازی: 24 اردیبهشت 1387

Abstract:

در این پژوهش شش ترکیب مختلف که پتانسیل استفاده در تولید جرمهای نسوز کم سیمان اسپینلی دارند شامل بوکسیت و منیزیت کلسینه، آلومین کلسینه و منیزیت کلسینه، سیمان نسوز و میکروسیلیس، آلومین کلسینه و میکروسیلیس، بوکسیت و پوسته اکسیدی و آلومین کلسینه و پوسته اکسیدی مورد مطالعه قرار گرفت. نمونه ها پس از پرس و خشک شدن در دمای 1400 درجه سانتیگراد به مدت 2 ساعت قرار گرفتند و آزمایشات XRD به منظور شناخت فازهای بوجود آمده انجام شد. با تشریح فازهای دیرگدار و یا زودذوب در هر یک از جفت های ترکیبی شش گانه که در متن مقاله بررسی شده است چنین نتیجه گیری گردید که بوکسیت اگریگیت (کلوخه) پایدار و میکروسیلیس بایندر (پیوند دهی) مشکل آفرین است که مقدار آن در ترکیب جرم ها باید به حداقل کاهش یابد. برای ایجاد اسپینل درجا از نوع MgAl2O4 تلفیق آلومین کلسینه و منیزیت کلسینه بهترین همبسته و برای ایجاد اسپینل هرسینیتی از نوع MgAl2O4 تلفیق آلومین کلسینه و پوسته اکسیدی نورد مناسب می باشد.

Authors

معصومه پاغنده

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

احمد منشی

دانشیار، دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان

رحمت اله عمادی

استادیار دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی اصفهان