بررسی کارکرد طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار در سطح استان خوزستان

Publish Year: 1385
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 2,061

This Paper With 8 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IDNC01_063

تاریخ نمایه سازی: 22 دی 1384

Abstract:

کشور ما جزء مناطق خشک و نیمه خشک دنیا به حساب می آید و آب عامل اصلی محدود کننده در کشاورزی است . با وجود عرصه های وسیع توسعه کشاورزی، پیشرفت چشمگیری در بخش کشاورزی و مخصوصاً توسعه راههای استفاده مفید از آب حاصل نشده است . در حال حاضر بخش عظیمی از کشتهای آبی با روشهای سنتی با راندمان بسیار پایین، آبیاری می شود. به منظور صرفه جویی در آب و بالابردن راندمان آبیاری، توسعه آبیاری تحت فشار می تواند یک راه حل مناسب باشد . در استان خوزستان همگام با بقیه نقاط کشور، با صرف هزینه های زیاد طرحهای متعدد آبیاری تحت فشار اجرا و مورد بهره برداری قرار گرفته اند . اداره کل توسعه آبیاری تحت فشار به عنوان متولی این بخش اقدام به اجرای طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار در سطح کشور نموده است . طرحهای الگویی آبیاری تح ت فشار در استان خوزستان نمونه ای از طرحهای مذکور می باشد . همانطور که از نام این طرحها پیداست ماهیت الگویی آن ایجاب می کند که ارزیابی دقیقی بر روی آنها انجام گیرد چرا که کارکرد و یا عدم کارکرد مناسب این طرحها تأثیر به سزایی بر توسعه آبیاری تحت فشار در سطح استان خوزستان دارد. در مقاله حاضر به ارزیابی ٢٥ طرح الگویی آبیاری تحت فشار در سطح استان خوزستان پرداخته شده است . در این تحقیق طرحهای الگویی آبیاری تحت فشار از لحاظ طراحی، اجرا و بهره برداری مورد بررسی قرار گرفته اند همچنین عوامل مدیریتی که در موفقیت یا عدم موفقیت طرحها نقش غیرقابل انکاری داشته اند، مورد توجه قرار گرفته است . نتایج نشان می دهد که درحال حاضر تنها یک طرح از مجموع ٢٥ طرح الگویی اجرا شده کارآیی نسبتا مناسبی دارد و بقیه طرحها هر کدام به دلایلی کارآیی ندارند . علت عدم کارکرد طرحهای آبیاری تحت فشار بررسی شده و راهکارهای لازم پیشنهاد گردیده است.

Authors

حمیدرضا میربهرسی

کارشناس ارشد شرکت خدمات مهندسی آب و خاک کشور- مدیریت مطالعات کرخه

علی عصاره

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز