نقش رسانه ملی در امنیت فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر دیپلماسی رسانه ای

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 758

This Paper With 7 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

IRANWORLD10_008

تاریخ نمایه سازی: 5 بهمن 1395

Abstract:

امنیت به عنوان یکی از بدیهی ترین نیازهای بشری است که امروزه از ابعاد صرفاً سخت افزاری و نظامی به سمت ابعاد نرم افزاری پیش رفته است و با توجه به تنوع قومی، زبانی و مذهبی و موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه خاورمیانه از یک سو، و ماهیت حکومت دینی آن از سوی دیگر، در صورت عدم جهت گیری مناسب، قابلیت تبدیل شدن به تهدیدی برای امنیت ملی دارد. در عصر کنونی یکی از ابزارهای مؤثر در امنیت ملی، رسانه ها هستند که با توجه به گستردگی و تأثیر تلویزیون در ایران و نقش های ایجابی و سلبی آن، می تواند با کمک ارگان های دیگر در راستای ایجاد امنیت پایدار به نقطه مطلوب تلاش نماید. لذا در این پژوهش به نقش رسانه ملی جمهوری اسلامی ایران در یکی از ابعاد مهم امنیت ملی ( امنیت فرهنگی ) پرداخته شده است و با توجه به نقش محول و محقق رسانه ملی در این باره، با مقایسه این دو نقش در پایان پژوهش با روش اسنادی به این نتیجه می توان رسید که رسانه ملی با توجه به هجمه های رسانه ای بر ضد جمهوری اسلامی ایران و همچنین در بحبوحه بیداری اسلامی و دیپلماسی هسته ای با توجه به تأسیس شبکه های برون مرزی و اهمیت تعامل رسانه ای با افکار عمومی کشورهای جهان از جمله کشورهای اسلامی، در مجموع عملکرد نسبتاً موفقی در این حوزه داشته است.

Keywords:

امنیت , امنیت فرهنگی , دیپلماسی رسانه ای , سیمای جمهوری اسلامی ایران

Authors

حمید کوچکی

کارشناس ارشد علوم سیاسی، دانشگاه مفید