بررسی استفاده از آنزیم های خارجی آلفاآمیلاز و سلولاز در دو سطح کربوهیدرات جیره بر روی فلور باکتریایی روده ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 329

متن کامل این Paper منتشر نشده است و فقط به صورت چکیده یا چکیده مبسوط در پایگاه موجود می باشد.
توضیح: معمولا کلیه مقالاتی که کمتر از ۵ صفحه باشند در پایگاه سیویلیکا اصل Paper (فول تکست) محسوب نمی شوند و فقط کاربران عضو بدون کسر اعتبار می توانند فایل آنها را دریافت نمایند.

 • Certificate
 • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

ASAE01_133

تاریخ نمایه سازی: 7 اردیبهشت 1396

Abstract:

مطالعه حاضر به منظور اثر استفاده آنزیمهای سلولاز و آلفاآمیلاز بر فلورباکتریایی روده ماهی قزلآلای رنگینکمان )Oncorhynchus mykiss ( به مدت 8 هفته طراحی و اجرا گردید. در این راستا تعداد 240 قطعه بچه ماهی قزلآلای رنگینکمان)میانگین وزنی 47 / 2 ± 33 / 13 ( در قالب دو جیره دارای 20 درصد کربوهیدرات و 30 درصد کربوهیدرات در هشت تیمارآزمایشی )به همراه سه تکرار( شامل تیمارهای ) 1( تغذیه ماهی در کل دوره با جیره غذایی بدون آنزیم و کربوهیدرات 20 درصد)گروه شاهد 1 ( ،) 2( تغذیه ماهی در کل دوره با جیره غذایی حاوی 500 میلیگرم آنزیم آلفاآمیلاز و کربوهیدرات 20 درصد ) 3 )تغذیه ماهی در کل دوره با جیره غذایی 500 میلیگرم سلولاز و کربوهیدرات 20 درصد ) 4 ( تغذیه ماهی در کل دوره با جیره غذایی حاوی 500 میلیگرم مخلوط آنزیمها) 1:1 ( و کربوهیدرات 20 درصد ) 5( تغذیه ماهی در کل دوره با جیره غذایی بدونآنزیم و کربوهیدرات 30 درصد )شاهد 2 ( ،) 6( تغذیه ماهی در کل دوره با جیره غذایی حاوی 500 میلیگرم آنزیم آلفاآمیلاز وکربوهیدرات 30 درصد ) 7( تغذیه ماهی در کل دوره با جیره غذایی حاوی 500 میلیگرم سلولاز و کربوهیدرات 30 درصد، ) 8 ) تغذیه ماهی در کل دوره با جیره غذایی حاوی 500 میلیگرم مخلوط آنزیمها) 1:1 ( و کربوهیدرات 30 درصد در 24 مخزن فایبرگلاس ) 100 لیتری( توزیع شد. غذادهی سه بار در روز و به میزان اشباع صورت گرفت. در انتهای دوره آزمایش از هر تکرار 2عدد ماهی به صورت تصادفی جهت سنجش فلور باکتریایی روده نمونه برداری شد. نتایج مربوط به فلور باکتریایی روده نشان داد که میزان فلور باکتریایی روده در تیمارهای مختلف معنی دار می باشد ) P<0/05 (، به طوری که بیشترین و کمترین میزان فلورباکتریایی روده به ترتیب در تیمار مخلوط ) 1:1 ( کربوهیدرات 30 درصد و تیمار شاهد کربوهیدرات 20 درصد مشاهده گردید، بهطور کلی نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان داد که استفاده از آنزیم در تغذیه ماهی قزل آلای رنگین کمان موجب تغییر در جمعیت باکتریایی روده میگردد

Keywords:

Authors

عبدالمحمد عابدیان کناری

عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس

عارف حشمتی

دانشجوی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

مراجع و منابع این Paper:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این Paper را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود Paper لینک شده اند :
 • آبزی‌ی‌وی _ اکهسیستم آبی _ 7 شبر 1395 - گرود ...
 • آبزی‌ی‌وی _ اکهسیستم آبی _ 7 شبر 1395 - گرود ...
 • Bayer, E. A., Lamed, R., &amp; Himmel, M. E. (2007). ...
 • Bedford, M. R., Apajalahti, J., van der Poel, A. F. ...
 • in nutritional technology 2001. Procedings of the 1st World Feed ...
 • Ben-Giglrey, B., Vieites Baptista de Sousa, J. M., &amp; Villa, ...
 • Castillo, S., &amp; Gatlin, D. _ (2015). Dietary supp lementation ...
 • Gonzalez, C. J., Lopez-Diaz, T. M., Prieto, M., &amp; Otero, ...
 • Hebb C.D., Castell J.D., Anderson D.M., Batt J., 2003. Growth ...
 • Kenari, A. A., Sotoudeh, E., &amp; Rezaei, M. H. (2011). ...
 • Sharifuzzaman, S. M., &amp; Austin, B. (2009). Influence of probiotic ...
 • 10Wong, D. W. (2013). Food enzymes: structure and mechanism. Springer ...
 • Zar, J. H., 1999. Biostatistical analysis. Pearson Education India ...
 • Zhou, Y., Yuan, X., Liang, X. F., Fang, L., Li, ...
 • نمایش کامل مراجع