بهره برداری بهینه شبکه توزیع هوشمند در حضور منابع انرژی پراکنده

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 1,336

This Paper With 9 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIAE-13-3_001

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

با توجه به حضور گسترده منابع انرژی پراکنده در سیستم قدرت امروزی و نیاز به ارتباط دو طرفه ی بهره بردار با واحدهای تولید و ذخیره سازی انرژی پراکنده و بارهای کنترل پذیر، وجود یک شبکه توزیع هوشمند با زیر ساخت های مخابراتی مناسب ضروری است. با توجه به پیچیده شدن بهره برداری شبکه توزیع در حضور این منابع، روش های بهره برداری متنوعی برای این شبکه ها وجود دارد، که تابع هدف بیشتر آن ها کمینه کردن هزینه بهره برداری است. در این مقاله با در نظز گرفتن عواملی چون عمر مفید، تعداد دفعات شارژ و دشارژ و عمق دشارژ ذخیره ساز مدل دقیق تری از هزینه ی تحمیل شده به بهره بردار برای استفاده از سیستم های ذخیره سازی انرژی در شبکه توزیع ارایه شده است، این مدل در تابع هزینه بهره برداری بهینه شبکه توزیع در حضور تولیدات پراکنده و بارهای پاسخگو لحاظ شده است. به منظور بررسی محدودیت های شبکه، مدل ارایه شده بر روی یک شبکه توزیع 69 شینه با 5 واحد پیل سوختنی، 5 واحد میکروتوربین، 3 واحد باتری سرب اسید و 10 بار پاسخگو پیاده سازی شده است. برای رسیدن به پاسخ بهینه از الگوریتم انبوه ذرات استفاده شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی های انجام شده کارایی مدل ارایه شده را تایید می کند.

Authors

سعید سلمانی

دانشکده مهندسی برق، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

شهرام جدید

پژوهشکده سبز، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران ، ایران