ارایه روشی مبتنی بر الگوریتم های هوشمند برای حل پخش بار احتمالی جهت برنامه ریزی و بهره برداری از ریزشبکه ها

Publish Year: 1395
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: Persian
View: 597

This Paper With 10 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JIAE-13-3_004

تاریخ نمایه سازی: 13 تیر 1396

Abstract:

یکی از مهم ترین اجزای شبکه توزیع در آینده منابع انرژ تجدیدپذیر هستند. عدم قطعیت در تولید توان منابع تجدیدپذیر از قبیل توربین بادی و سیستم خورشیدی و همچنین میزان بار مصرفی از دیگر ویژگی های این شبکه ها می باشد. روش های پخش بار معمولی به عنوان یک ابزار اساسی در مطالعات سیستم قدرت، ممکن است برای شبکه های فعال یا هوشمند از قبیل ریزشبکه ها مناسب نباشد. در این مقاله یک روش پخش بار مبتنی بر الگوریتم هیورستیک با در نظر گرفتن تاثیر رفتارهای احتمالی و نوسانی منابع انرژی تجدیدپذیر و بار به صورت الگوریتم پخش بار احتمالی مدل می شود. الگوریتم رقابت استعماری به عنوان یک الگوریتم بهینه سازی هوشمند برای فرمول بندی و حل مسیله پخش بار احتمالی به کار برده می شود. براساس تکنیک پخش بار احتمالی پارامترهای محاسبه شده سیستم از قبیل ولتاژ باس ها و جریان فیدرها به عنوان متغیرهای تصادفی هستند. جهت بررسی کارآمدی و قابلیت روش ارایه شده از شبکه 33 باسه شعاعی حلقوی ضعیف ارتقاء یافته IEEE با منابع تولید پراکنده استفاده می شود. نتایج به دست آمده با روش شبیه سازی مونت کارلو مقایسه می شود. توابع توزیع احتمالی و تجمعی ولتاژ باس ها، توان عبوری از خطوط و تلفات کل شبکه حاصل از این دو روش با هم مقایسه می شوند.

Keywords:

پخش بار احتمالی , شبکه های توزیع هوشمند , عدم قطعیت , الگوریتم رقابت استعماری , روش شبیه سازی مونت کارلو

Authors

نیما نیک مهر

کارشناسی ارشد، آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های توزیع هوشمند، گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

سجاد نجفی روادانق

دانشیار، آزمایشگاه تحقیقاتی شبکه های هوشمند، گروه مهندسی برق، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان