پیاده سازی سیستم کنترل On_Line به منظور کاهش خطای ناشی از لقی در محورهای دستگاه فرز CNC

Publish Year: 1396
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: Persian
View: 1,132

This Paper With 17 Page And PDF Format Ready To Download

  • Certificate
  • من نویسنده این مقاله هستم

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این Paper:

شناسه ملی سند علمی:

MECHAERO02_258

تاریخ نمایه سازی: 13 شهریور 1396

Abstract:

ماشین های CNC به منظور تولید قطعات با دقت های ابعادی و هندسی بالا و توانایی اجرای عملیات ماشین کاری گران بها و حساس به صورت گسترده در صنعت به کار گرفته می شوند. یکی از عمده موانع دستیابی به تلرانس های ابعادی و هندسی در قطعات خطاهای ناشی از حرکت محورهای ماشین ابزار می باشد. جهت برطرف کردن این خطاها نیاز بر این است که دستگاه ها به صورت دوره ای کالیبره گردند و میزان خطا ها جهت جبران در عملیات ماشین کاری مشخص گردد.در این مقاله جهت بهبود بخشیدن به سرعت عمل در کالیبراسیون و جبران خطا های بدست آمده، به وسیله روش های طراحی آزمایش، در ابتدا توسط سنسورهای فاصله یاب لیزری و نرم افزار Lab VIEW مقدار خطا های مربوط به آزمایشات مشخص و سپس داده های بدست آمده به نرم افزار Mini Tab منتقل گردیده تا پس از بهینه سازی جدول داده جهت جبران خطای حرکتی در ماشین کاری به قسمت Backlash Compensation منتقل و بتوان این خطا ها را به صورت Real Time در فرایند ماشین کاری جبران کنیم.

Authors

رضا علیرضایی

گروه مکانیک,دانشکده فنی و مهندسی, واحد شهر مجلسی, دانشگاه آزاد اسلامی, اصفهان, ایران

فرهاد عظیمی فر

بورسه دکترا گروه مکانیک, واحد شهر مجلسی, دانشگاه آزاد اسلامی, اصفهان, ایران

امید قهرایی

استادیار گروه مکانیک, واحد شهر مجلسی, دانشگاه آزاد اسلامی, اصفهان, ایران